Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prepostmodernizm Nietzschego Günter Wohlfart Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-24
Kondycja ponowoczesna Jean-François Lyotard Małgorzata Kowalska (tłum.) s. 25-35
Postmodernistyczna godność myślenia albo filozofia według Lyotarda Małgorzata Kowalska s. 36-56
Jacques'a Derridy pojęcie metafizyki Piotr Łaciak s. 57-73
Żegnanie postmodernizmu? : rozważania o przyszłości antropologii Sław Krzemień-Ojak s. 74-83
Katarzyna Kobro - nota biograficzna Nika Strzemińska s. 84-87
Kompozycja przestrzeni : obliczenia rytmu czasoprzestrzennego Katarzyna Kobro Nika Strzemińska Władysław Strzemiński s. 88-99
Wokół przestrzeni Katarzyny Kobro Nika Strzemińska Zbigniew Taranienko s. 100-111
Platońska krytyka estetyki Gorgiasza w dialogu "Gorgiasz" Zbigniew Nerczuk s. 112-122
Kartezjusz a poezja Branko Aleksić Iwona Lorenc (tłum.) s. 123-133
Sposoby przekraczania rzeczywistości w ujęciu Maxa Horkheimera Krzysztof Koptas s. 134-148
Żywioł saturniczny Zofia Rosińska s. 149-159
Oswajanie postmodernizmu Robert Myć Stanisław Czerniak (aut. dzieła rec.) Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 160-168
Interpretacje reinterpretacji, czyli w labiryncie znaczeń Ewa D. Trojanowska Anna Jamroziakowa (aut. dzieła rec.) s. 169-174
Logika i estetyka Jacek Juliusz Jadacki Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) s. 175-185
Czy może być tylko jedna strona filozofii? Sylwia Milewska Josef Mitterer (aut. dzieła rec.) s. 186-189
Francuskie spory o Hegla Włodzimierz Lorenc Ewa Nowak-Juchacz (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Czy secesja to zjawisko cykliczne? Ewa Nowak-Juchacz Teresa Pękala (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Sztuka postmodernistyczna w Ameryce Piotr Jan Przybysz Piotr Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 198-202
Z inspiracji Jerzego Giedymina Elżbieta Pietruska-Madej Krystyna Zamiara (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Estetyzacja współczesności Krystyna Wilkoszewska Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Wola", Hannah Arendt, Warszawa 1996 : [recenzja] Rafał Szyjer Hannah Arendt (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Sens śmierci", John Bowker, Warszawa, 1996 : [recenzja] Jacek Kozik John Bowker (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Wprowadzenie do filozofii", Karl Jaspers, Wrocław 1995 : [recenzja] Jacek Kozik Karl Jaspers (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału", Leszek Kusak, Kraków 1995 : [recenzja] Tomasz Mazur Leszek Kusak (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Odpowiedzialność centralną kategorią aksjologiczną współczesności", red. Maria Łojewska-Krawczyk, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał C. Kacprzak Maria Łojewska-Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej", red. Tadeusz Szkołut, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Kapusta Tadeusz Szkołut (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji", red. Maria Szyszkowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Piotr Kępski Maria Szyszkowska (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Informacje o autorach s. 230