Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2003, Tom 41

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz stosunków polsko-węgierskich w czasach piastowskich w rocznikach polskich Ryszard Grzesik s. 1-18
Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha Marek A. Janicki s. 19-43
Mapy ziem polskich w dawnej typografii europejskiej Maria Juda s. 45-63
Testament biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska Maria Kowalczyk s. 65-70
Jeszcze uzupełnienia do "Nowego Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza", część III: "Dokumenty z lat 1356-1381" Janusz Grabowski s. 71-76
Kilka uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły Jan Tęgowski s. 77-85
Źródła do procesów polsko-krzyżackich w XIV i XV w. w zasobie Centralnego Archiwum Domu Niemieckiego w Wiedniu Wiesław Sieradzan s. 87-89
Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550-1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich Rafał Jaworski s. 91-108
Nowe perspektywy elektronicznych wydań materiałów źródłowych : uwagi na marginesie cyfrowej edycji "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego Krzysztof Narojczyk s. 109-114
Nowe źródło historyczne widziane oczami filmologa : uwagi na marginesie pracy Marka Hendrykowskiego "Film jako źródło historyczne" Jarosław Nikodem s. 115-129
Kilka uwag o sytuacji nauk pomocniczych historii w Niemczech : ma marginesie książki Hansa Wernera Goetza, "Moderne Mediavistik : Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung", Primus Verlag, Darmstadt 1999 Jarosław Wenta Hans Werner Goetz (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Św. Patryk : pisma i najstarsze żywoty", wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk, przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Derecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) Anna Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst grecki, łaciński, polski", t. 2: "(869-1312) Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne", układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Kronika Thetmara", tł. (z tekstu łac.), wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Labuda Marian Zygmunt Jedlicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"The Otherworld Voyage in Early Irish Literature : an Anthology of Criticism", Jonathan M. Wooding (ed.); "The Seafaring Saint : Sources and Analogues of the Twelfth-century "Voyage of Saint Brendan", Clara Strijbosch, transl. Thea Summerfield, Dublin 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Clara Strijbosch (aut. dzieła rec.) Thea Summerfield (aut. dzieła rec.) Jonathan M. Wooding (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Medieval hagiography : an Anthology", eg. by Thomas Head, New York & London, 2001 : [recenzja] Maciej Michalski Thomas Head (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie", przekł. i komentarz Janusz Trupinda, Malbork 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Janusz Trupinda (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku : katalog wystawy 15 czerwca-15 sierpnia 2001 r.", oprac. Janusz Trupinda, Malbork 2001; "Kancelarie krzyżackie : stan badań i perspektywy badawcze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18-19 X 2001", red. Janusz Trupinda, Malbork 2002 : [recenzja] Piotr Chojnacki Janusz Trupinda (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku", Agnieszka Gut, Szczecin 2002 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Agnieszka Gut (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych", Piotr Bering, Gniezno 2001 : [recenzja] Robert Malinowski Piotr Bering (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku : studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami", Robert Bubczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Mariusz Weber Robert Bubczyk (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Johannes Gutenberg i początki ery druku", Jan Pirożyński, Warszawa 2002 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 158
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", t. I: "Polonia", oprac. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, Marek Inglot, Kraków 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672", Bazyli Rudomicz, tł. Władysław Froch, oprac. Marian L. Klementowski, cz. 1-2, Lublin 2002 : [recenzja] Robert Jop Władysław Froch (aut. dzieła rec.) Marian L. Klementowski (aut. dzieła rec.) Bazyli Rudomicz (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Oswald Balzer 1858-1933", Roman Nowacki, Opole 1998; "Przemysław Dąbkowski (1877-1950), profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza", Roman Nowacki, Opole 2002 : [recenzja] Stefan Ciara Roman Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Internet-Handbuch Geschichte", hrsg. von Stuart Janks u. Stephanie Marra, Köln-Weimar-Wien : [recenzja] Wiesław Sieradzan Stuart Janks (aut. dzieła rec.) Stephanie Marra (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Claude de Turin : un évêque iconoclaste dans l'Occident Carolingien : étude suivie de l'édition du Commentaire sur Josué", Pascal Boulhol, Paris, 2002 : [recenzja] Maria Starnawska Pascal Boulhol (aut. dzieła rec.) s. 169
"Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts : a List of Manuscripts and Manuscripts Fragments Written or Owned in England up to 1100", Helmut Gneuss, Tempe 2001; "The Manuscripts of Early Norman England (c. 1066-1130)", Richard Gameson, Oxford 1999 : [recenzja] Tomasz Makowski Richard Gameson (aut. dzieła rec.) Helmut Gneuss (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter : die Ğayhānī-Tradition (Ibn Rusta, Gardīzī, Hudūd al-Ālam, al-Bakrī und al-Marwazī)", Hansgerd Göckenjan, István Zimonyi, Wiesbaden 2001 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Hansgerd Göckenjan (aut. dzieła rec.) István Zimonyi (aut. dzieła rec.) s. 170
"Święty Wojciech : życie i kult : bibliografia do roku 1999", Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska, Lublin 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Joanna Nastalska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Vitae episcoparum : eine Quellensgatung zwischen Hagiographie und Historiographie, untersucht an Lebensbeschreibungen von Bischöfen des Regnum Teutonicum im Zeitalter der Ottonen und Salier", Stephanie Haarländer, Stuttgart 2000 : [recenzja] Maria Starnawska Stephanie Haarländer (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Małżeństwo Judyty, córki Bolesława Krzywoustego z Kolomanem czyli o utracie Spisza przez Polskę", Ryszard Grzesik, "Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského Dejepisného Spolku v Levoči", R. 7/8, 1999/2000 [wyd. 2001]; zvláštny odtlačok: "Z minulosti Starej L'ubovne", s. 15-27 : [recenzja] Wojciech Mischke Ryszard Grzesik (aut. dzieła rec.) s. 172
"Ein Kommentar zum Pater Noster von Gervasius von Tilbury", Manfred Hoffman, Jürgen Wilke, "Jahrbuch für Internationale Germanistik", 33, 2001, H. 1, s. 127-156 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Manfred Hoffman (aut. dzieła rec.) Jürgen Wilke (aut. dzieła rec.) s. 173
"The Old Norse-Icelandic Legend of Saint Barbara", ed. by Kirsten Wolf, Toronto 2000 : [recenzja] Maria Starnawska Kirsten Wolf (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Pisma", święci Franciszek i Klara z Asyżu, wyd. łac.-pol. [red. Wacław Michalczyk], tekst łaciński: "Fontes Franciscani", przekład polski Kajetan Ambrożkiewicz, wprowadzenie historyczno-krytyczne i duchowe oraz indeksy Marie France-Becker, Théophile Desbonnets, Jean-François Godet, Thaddée Matura, Kraków-Warszawa, 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Kajetan Ambrożkiewicz (aut. dzieła rec.) Franciszek z Asyżu (aut. dzieła rec.) Klara z Asyżu (aut. dzieła rec.) Théophile Desbonnets (aut. dzieła rec.) Marie France-Becker (aut. dzieła rec.) Jean-François Godet (aut. dzieła rec.) Thaddée Matura (aut. dzieła rec.) Wacław Michalczyk (aut. dzieła rec.) s. 174
"Stefan von Perm', Heiliger Täufer im politischen Kontext", Jukka Korpela, "Jahrbuch für Geschichte Osteuropas", 49, 2001, s. 481-499 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jukka Korpela (aut. dzieła rec.) s. 175
"The Medieval Monastery as a "Gesamtkunstwerk" : the Case of "Heideklöster" Wienhauser and Ebstorf", Albrecht Classen, "Studi Medievali", III. ser. 43, 2002, s. 503-534 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Albrecht Classen (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Lesen, Schreiben, Sticken und Erinnen : Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte mittelalterlicher Frauenklöster", hrsg. von Gabriela Signori, Bielefeld, 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Gabriela Signori (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców", Przemysław Tyszka, Lublin 2001 : [recenzja] Marek Słoń Przemysław Tyszka (aut. dzieła rec.) s. 177
"Urzędnicy miejscy Torunia : spisy", cz. I, "Do roku 1454", Roman Czaja, Toruń 1999 : [recenzja] Marek Słoń Roman Czaja (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Powstanie i rozwój jezuickiej >>Ratio studiorum<< (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469-1563", Ewa Zielińska, Lublin 2002 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Orzeł i Trzy Korony : sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)" : wystawa 8 kwietnia-7 lipca (2002), Warszawa 2002 : [recenzja] Marceli Kosman s. 179-180
"Leibniz und das Dravänopolabische", Malte-Ludolf Babin, "Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte", 72, 2000, s. 191-205; "Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszcza z Gottfriedem W. Leibnizem w sprawach językoznawstwa", Bogdan Lisiak, "Nasza Przeszłość", 99, 2003, s. 405-415 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kantorowicz : Stories of a Historian", Alain Boureau, transl. by Stephen G. Nichols and Gabrielle M. Spiegel, foreword by Martin Jay, Baltimore and London 2001 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Alain Boureau (aut. dzieła rec.) Martin Jay (aut. dzieła rec.) Stephen G. Nichols (aut. dzieła rec.) Gabrielle M. Spiegel (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Katalog Mapové sbírki Historického Ústavu Akademie vĕd České republiky do roku 1850", oprac. Eva Semotanová i Robert Šimůnek, Praha 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Eva Semotanová (aut. dzieła rec.) Robert Šimůnek (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Atlas historyczny ziem polskich", red. Antoni Czacharowski, t. IV, "Śląsk", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, z. 1: "Wrocław", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, współpr. Rafał Eysymontt, aut. Cezary Buśko [et al.], przeł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus, Wrocław 2001 : [recenzja] Marek Słoń Cezary Buśko (aut. dzieła rec.) Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.) Waldemar Könighaus (aut. dzieła rec.) Marta Młynarska-Kaletynowa (aut. dzieła rec.) s. 182
IX Sympozjum Polskiego Oddziału Association for History and Computing (Poznań, 15-16 XI 2002) Wiesław Sieradzan s. 183-184
"Notai, miracoli e culto dei santi" (Rzym, 5-7 XII 2002) Maria Starnawska s. 184-185
"Język dokumentu średniowiecznego" : XI Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Troyes, 11-13 IX 2003) Anna Adamska s. 185-188
"Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie" (Toruń, 17-20 IX 2003) Piotr Oliński s. 188-189
"Tekst źródła-krytyka, interpretacja" (Kazimierz Dolny, 17-18 X 2003) Maja Jowita Gąssowska Alicja Kulecka s. 189-192
"Stan i perspektywy badań nad sfragistyką ziem dawnej Rzeczypospolitej" (Toruń 4-5 XII 2003) Janusz Grabowski s. 192-193
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2001-2002. s. 195
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 195
[W tomie XL "Studiów Źródłoznawczych" ukazały się dwa artykuły recenzyjno-uzupełniające...] Stanisław Kuraś Irena Sułkowska-Kuraś s. 197