Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2003, Tom 41

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz stosunków polsko-węgierskich w czasach piastowskich w rocznikach polskich Ryszard Grzesik s. 1-18
Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha Marek A. Janicki s. 19-43
Mapy ziem polskich w dawnej typografii europejskiej Maria Juda s. 45-63
Testament biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska Maria Kowalczyk s. 65-70
Jeszcze uzupełnienia do "Nowego Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza", część III: "Dokumenty z lat 1356-1381" Janusz Grabowski s. 71-76
Kilka uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły Jan Tęgowski s. 77-85
Źródła do procesów polsko-krzyżackich w XIV i XV w. w zasobie Centralnego Archiwum Domu Niemieckiego w Wiedniu Wiesław Sieradzan s. 87-89
Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550-1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich Rafał Jaworski s. 91-108
Nowe perspektywy elektronicznych wydań materiałów źródłowych : uwagi na marginesie cyfrowej edycji "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego Krzysztof Narojczyk s. 109-114
Nowe źródło historyczne widziane oczami filmologa : uwagi na marginesie pracy Marka Hendrykowskiego "Film jako źródło historyczne" Jarosław Nikodem s. 115-129
Kilka uwag o sytuacji nauk pomocniczych historii w Niemczech : ma marginesie książki Hansa Wernera Goetza, "Moderne Mediavistik : Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung", Primus Verlag, Darmstadt 1999 Jarosław Wenta Hans Werner Goetz (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Św. Patryk : pisma i najstarsze żywoty", wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk, przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Derecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) Anna Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst grecki, łaciński, polski", t. 2: "(869-1312) Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne", układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Kronika Thetmara", tł. (z tekstu łac.), wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Labuda Marian Zygmunt Jedlicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"The Otherworld Voyage in Early Irish Literature : an Anthology of Criticism", Jonathan M. Wooding (ed.); "The Seafaring Saint : Sources and Analogues of the Twelfth-century "Voyage of Saint Brendan", Clara Strijbosch, transl. Thea Summerfield, Dublin 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Clara Strijbosch (aut. dzieła rec.) Thea Summerfield (aut. dzieła rec.) Jonathan M. Wooding (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Medieval hagiography : an Anthology", eg. by Thomas Head, New York & London, 2001 : [recenzja] Maciej Michalski Thomas Head (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie", przekł. i komentarz Janusz Trupinda, Malbork 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Janusz Trupinda (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku : katalog wystawy 15 czerwca-15 sierpnia 2001 r.", oprac. Janusz Trupinda, Malbork 2001; "Kancelarie krzyżackie : stan badań i perspektywy badawcze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18-19 X 2001", red. Janusz Trupinda, Malbork 2002 : [recenzja] Piotr Chojnacki Janusz Trupinda (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku", Agnieszka Gut, Szczecin 2002 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Agnieszka Gut (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych", Piotr Bering, Gniezno 2001 : [recenzja] Robert Malinowski Piotr Bering (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku : studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami", Robert Bubczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Mariusz Weber Robert Bubczyk (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Johannes Gutenberg i początki ery druku", Jan Pirożyński, Warszawa 2002 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 158
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", t. I: "Polonia", oprac. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, Marek Inglot, Kraków 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672", Bazyli Rudomicz, tł. Władysław Froch, oprac. Marian L. Klementowski, cz. 1-2, Lublin 2002 : [recenzja] Robert Jop Władysław Froch (aut. dzieła rec.) Marian L. Klementowski (aut. dzieła rec.) Bazyli Rudomicz (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Oswald Balzer 1858-1933", Roman Nowacki, Opole 1998; "Przemysław Dąbkowski (1877-1950), profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza", Roman Nowacki, Opole 2002 : [recenzja] Stefan Ciara Roman Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Internet-Handbuch Geschichte", hrsg. von Stuart Janks u. Stephanie Marra, Köln-Weimar-Wien : [recenzja] Wiesław Sieradzan Stuart Janks (aut. dzieła rec.) Stephanie Marra (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Claude de Turin : un évêque iconoclaste dans l'Occident Carolingien : étude suivie de l'édition du Commentaire sur Josué", Pascal Boulhol, Paris, 2002 : [recenzja] Maria Starnawska Pascal Boulhol (aut. dzieła rec.) s. 169
"Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter : die Ğayhānī-Tradition (Ibn Rusta, Gardīzī, Hudūd al-Ālam, al-Bakrī und al-Marwazī)", Hansgerd Göckenjan, István Zimonyi, Wiesbaden 2001 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Hansgerd Göckenjan (aut. dzieła rec.) István Zimonyi (aut. dzieła rec.) s. 170
"Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts : a List of Manuscripts and Manuscripts Fragments Written or Owned in England up to 1100", Helmut Gneuss, Tempe 2001; "The Manuscripts of Early Norman England (c. 1066-1130)", Richard Gameson, Oxford 1999 : [recenzja] Tomasz Makowski Richard Gameson (aut. dzieła rec.) Helmut Gneuss (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Święty Wojciech : życie i kult : bibliografia do roku 1999", Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska, Lublin 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Joanna Nastalska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Małżeństwo Judyty, córki Bolesława Krzywoustego z Kolomanem czyli o utracie Spisza przez Polskę", Ryszard Grzesik, "Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského Dejepisného Spolku v Levoči", R. 7/8, 1999/2000 [wyd. 2001]; zvláštny odtlačok: "Z minulosti Starej L'ubovne", s. 15-27 : [recenzja] Wojciech Mischke Ryszard Grzesik (aut. dzieła rec.) s. 172
"Vitae episcoparum : eine Quellensgatung zwischen Hagiographie und Historiographie, untersucht an Lebensbeschreibungen von Bischöfen des Regnum Teutonicum im Zeitalter der Ottonen und Salier", Stephanie Haarländer, Stuttgart 2000 : [recenzja] Maria Starnawska Stephanie Haarländer (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Ein Kommentar zum Pater Noster von Gervasius von Tilbury", Manfred Hoffman, Jürgen Wilke, "Jahrbuch für Internationale Germanistik", 33, 2001, H. 1, s. 127-156 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Manfred Hoffman (aut. dzieła rec.) Jürgen Wilke (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pisma", święci Franciszek i Klara z Asyżu, wyd. łac.-pol. [red. Wacław Michalczyk], tekst łaciński: "Fontes Franciscani", przekład polski Kajetan Ambrożkiewicz, wprowadzenie historyczno-krytyczne i duchowe oraz indeksy Marie France-Becker, Théophile Desbonnets, Jean-François Godet, Thaddée Matura, Kraków-Warszawa, 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Kajetan Ambrożkiewicz (aut. dzieła rec.) Franciszek z Asyżu (aut. dzieła rec.) Klara z Asyżu (aut. dzieła rec.) Théophile Desbonnets (aut. dzieła rec.) Marie France-Becker (aut. dzieła rec.) Jean-François Godet (aut. dzieła rec.) Thaddée Matura (aut. dzieła rec.) Wacław Michalczyk (aut. dzieła rec.) s. 174
"The Old Norse-Icelandic Legend of Saint Barbara", ed. by Kirsten Wolf, Toronto 2000 : [recenzja] Maria Starnawska Kirsten Wolf (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"The Medieval Monastery as a "Gesamtkunstwerk" : the Case of "Heideklöster" Wienhauser and Ebstorf", Albrecht Classen, "Studi Medievali", III. ser. 43, 2002, s. 503-534 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Albrecht Classen (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Stefan von Perm', Heiliger Täufer im politischen Kontext", Jukka Korpela, "Jahrbuch für Geschichte Osteuropas", 49, 2001, s. 481-499 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jukka Korpela (aut. dzieła rec.) s. 175
"Lesen, Schreiben, Sticken und Erinnen : Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte mittelalterlicher Frauenklöster", hrsg. von Gabriela Signori, Bielefeld, 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Gabriela Signori (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Urzędnicy miejscy Torunia : spisy", cz. I, "Do roku 1454", Roman Czaja, Toruń 1999 : [recenzja] Marek Słoń Roman Czaja (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców", Przemysław Tyszka, Lublin 2001 : [recenzja] Marek Słoń Przemysław Tyszka (aut. dzieła rec.) s. 177
"Powstanie i rozwój jezuickiej >>Ratio studiorum<< (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469-1563", Ewa Zielińska, Lublin 2002 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Orzeł i Trzy Korony : sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)" : wystawa 8 kwietnia-7 lipca (2002), Warszawa 2002 : [recenzja] Marceli Kosman s. 179-180
"Leibniz und das Dravänopolabische", Malte-Ludolf Babin, "Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte", 72, 2000, s. 191-205; "Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszcza z Gottfriedem W. Leibnizem w sprawach językoznawstwa", Bogdan Lisiak, "Nasza Przeszłość", 99, 2003, s. 405-415 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kantorowicz : Stories of a Historian", Alain Boureau, transl. by Stephen G. Nichols and Gabrielle M. Spiegel, foreword by Martin Jay, Baltimore and London 2001 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Alain Boureau (aut. dzieła rec.) Martin Jay (aut. dzieła rec.) Stephen G. Nichols (aut. dzieła rec.) Gabrielle M. Spiegel (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Katalog Mapové sbírki Historického Ústavu Akademie vĕd České republiky do roku 1850", oprac. Eva Semotanová i Robert Šimůnek, Praha 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Eva Semotanová (aut. dzieła rec.) Robert Šimůnek (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Atlas historyczny ziem polskich", red. Antoni Czacharowski, t. IV, "Śląsk", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, z. 1: "Wrocław", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, współpr. Rafał Eysymontt, aut. Cezary Buśko [et al.], przeł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus, Wrocław 2001 : [recenzja] Marek Słoń Cezary Buśko (aut. dzieła rec.) Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.) Waldemar Könighaus (aut. dzieła rec.) Marta Młynarska-Kaletynowa (aut. dzieła rec.) s. 182
IX Sympozjum Polskiego Oddziału Association for History and Computing (Poznań, 15-16 XI 2002) Wiesław Sieradzan s. 183-184
"Notai, miracoli e culto dei santi" (Rzym, 5-7 XII 2002) Maria Starnawska s. 184-185
"Język dokumentu średniowiecznego" : XI Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Troyes, 11-13 IX 2003) Anna Adamska s. 185-188
"Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie" (Toruń, 17-20 IX 2003) Piotr Oliński s. 188-189
"Tekst źródła-krytyka, interpretacja" (Kazimierz Dolny, 17-18 X 2003) Maja Jowita Gąssowska Alicja Kulecka s. 189-192
"Stan i perspektywy badań nad sfragistyką ziem dawnej Rzeczypospolitej" (Toruń 4-5 XII 2003) Janusz Grabowski s. 192-193
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 195
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2001-2002. s. 195
[W tomie XL "Studiów Źródłoznawczych" ukazały się dwa artykuły recenzyjno-uzupełniające...] Stanisław Kuraś Irena Sułkowska-Kuraś s. 197