Znaleziono 22 artykuły

Wiesław Sieradzan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła do procesów polsko-krzyżackich w XIV i XV w. w zasobie Centralnego Archiwum Domu Niemieckiego w Wiedniu Wiesław Sieradzan s. 87-89
"Spacer po dawnej Ostródzie", Janusz Bogdan Kozłowski, Dąbrówno 2004 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Janusz Bogdan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu", Beata Możejko, Gdańsk 1998 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Beata Możejko (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Internet-Handbuch Geschichte", hrsg. von Stuart Janks u. Stephanie Marra, Köln-Weimar-Wien : [recenzja] Wiesław Sieradzan Stuart Janks (aut. dzieła rec.) Stephanie Marra (aut. dzieła rec.) s. 166-168
Rozejm mazowiecko-krzyżacki z 1459 roku : jeszcze o polityce książąt mazowieckich w pierwszych latach wojny trzynastoletniej Wiesław Sieradzan s. 179-196
IX Sympozjum Polskiego Oddziału Association for History and Computing (Poznań, 15-16 XI 2002) Wiesław Sieradzan s. 183-184
X Sympozjum Polskiego Oddziału Association for History and Computing (Poznań–Kórnik 27–28 X 2006) Wiesław Sieradzan s. 232-233
"Zakon Krzyżacki z Ziemi Świętej nad Bałtyk", Udo Arnold, Toruń 1996 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Allgemeine Kartensammlung: Provinz Ostpreußen. Spezialinventar", bearb. von Winfried Bliß, Köln-Weimar-Wien 1996 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Winfried Bliß (aut. dzieła rec.) s. 245-247
Czy Bernhard Schmid (1872-1947), ostatni niemiecki konserwator zamku malborskiego, był nazistą? Wiesław Sieradzan s. 255-275
    Zacytuj
  • Udostępnij
W związku z polemiką Beaty Możejko Wiesław Sieradzan s. 259-260
Nazwy miejscowe północnego Mazowsza w edycji źródłowej "Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemquae Cruciferorum" : przyczynek do dziejów osadnictwa na pograniczu mazowiecko-pruskim Wiesław Sieradzan s. 285-290
"Homines et Historia. Odnowienie doktoratów Profesorów Jacka Staszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego i Wojciecha Wrzesińskiego", red. Wiesław Sieradzan, Toruń 2013 : [recenzja] Wiesława Duży Wiesław Sieradzan (aut. dzieła rec.) s. 294-295
"Studia historyczne z XIII-XV wieku. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora doktora Kazimierza Jasińskiego", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1995 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 321-323
Spory graniczne między Mazowszem a Zakonem Krzyżackim w XIV i pierwszej połowie XV wieku Wiesław Sieradzan s. 347-368
Henryk Thomme i jego plany miasta Malborka Wiesław Sieradzan s. 443-449
"Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staat- und Universitätsbibliothek Königsberg. Nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs Königsberg", auf der Grundlage der Vorarbeiten Ludwig Deneckes erarbeitet von Ralf G. Päsler, hrsg. v. Uwe Meves, München 2000 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Ludwig Deneckes (aut. dzieła rec.) Uwe Meves (aut. dzieła rec.) Ralf G. Päsler (aut. dzieła rec.) s. 468-471
Mazowiecki materiał dowodowy w procesach polsko-krzyżackich w latach 1412-1423 Wiesław Sieradzan s. 495-509
'Festung Osterode' : czy Ostróda miała być twierdzą? Wiesław Sieradzan s. 549-552
Jeszcze w sprawie nieprawdziwych dziejów Małgi Wiesław Sieradzan s. 563-564
"Allgemeine Kartensammlung Provinz Westpreußen", bearb. v. Winfried Bliss, Köln-Weimar-Wien-Böhlau 2000 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Winfried Bliss (aut. dzieła rec.) s. 597-599
Bernhard Schmid (1872-1947) : księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Malborku : próba rekonstrukcji, Wacław Sieradzan, Malbork 2011 : [recenzja] Janusz Hochleitner Wiesław Sieradzan (aut. dzieła rec.) s. 634-639