Znaleziono 10 artykułów

Robert Bubczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gry w szachy i kości jako rozrywki duchowieństwa w średniowiecznej Polsce Robert Bubczyk s. 25-33
Charakterystyka współrządów Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły w Polsce Robert Bubczyk s. 29-51
"Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku : studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami", Robert Bubczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Mariusz Weber Robert Bubczyk (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim", Bogdan W. Brzustowicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Robert Bubczyk Bogdan W. Brzustowicz (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Społeczeństwo realne i idealne w "Opowieściach kanterberyjskich" Geoffreya Chaucera", Grażyna Waluga, Warszawa 2000 : [recenzja] Robert Bubczyk Grażyna Waluga (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Społeczeństwo średniowieczne na szachownicy życia : studium ikonograficzne", Alicja Karłowska-Kamzowa, Poznań 2000 : [recenzja] Robert Bubczyk Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów", Jan Szymczak, Warszawa 2008 : [recenzja] Robert Bubczyk Jan Szymaczak (aut. dzieła rec.) s. 328-331
„England under the Norman and Angevin Kings 1075–1225”, Robert Bartlett, Oxford 2002 : [recenzja] Robert Bubczyk Robert Bartlett (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Birth of the Chess Queen: History", Marilyn Yalom, New York 2004 : [recenzja] Robert Bubczyk Marilyn Yalom (aut. dzieła rec.) s. 430-431
„The Princely Court. Medieval courts and culture in north-west Europe”, Malcolm Vale, Oxford 2004 : [recenzja] Robert Bubczyk Malcolm Vale (aut. dzieła rec.) s. 497-499