Znaleziono 5 artykułów

Władysław Froch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lubelska szkoła parafialna w XVI w. do czasu powstania Kollegium Jezuickiego w roku 1586 Władysław Froch s. 67-86
"Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII w.", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1977 : [recenzja] Władysław Froch Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672", Bazyli Rudomicz, tł. Władysław Froch, oprac. Marian L. Klementowski, cz. 1-2, Lublin 2002 : [recenzja] Robert Jop Władysław Froch (aut. dzieła rec.) Marian L. Klementowski (aut. dzieła rec.) Bazyli Rudomicz (aut. dzieła rec.) s. 160-162
Lubelska szkoła parafialna w XV wieku Władysław Froch s. 190-219
"Dzieje Szkoły Lubelskiej przy kościele parafialnym św. Michała w XV-XVIII w.”, Władysław Froch, Lublin 1999 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Władysław Froch (aut. dzieła rec.) s. 290-291