Znaleziono 6 artykułów

Bogdan Lisiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem Bogdan Lisiak s. 85-97
"Leibniz und das Dravänopolabische", Malte-Ludolf Babin, "Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte", 72, 2000, s. 191-205; "Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszcza z Gottfriedem W. Leibnizem w sprawach językoznawstwa", Bogdan Lisiak, "Nasza Przeszłość", 99, 2003, s. 405-415 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 180
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", oprac, Bogdan Lisiak przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", ed. Bogdan Lisiak, Ludwik Grzebień, Kraków 2005 : [recenzja] Marek Derwich Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 404
„Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII wieku – na przykładzie misji jezuickich”, Jan Konior, Kraków 2013 : [recenzja] Bogdan Lisiak Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 441-443
„Matteo Ricci SJ”, Jan Konior, Kraków 2013 : [recenzja] Bogdan Lisiak Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 444-446