Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 89
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2000, Tom 37

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1-2
Aleksander Gieysztor 17 VII 1916-9 II 1999 : szkic biograficzny Maria Koczerska s. 3-12
Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne : przegląd badań i propozycje badawcze Piotr Węcowski s. 13-48
"Rocznik świętokrzyski nowy" - rocznikiem mansjonarskim czy andegaweńsko-jagiellońskim? Maria Błaziak s. 49-63
Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożności : list Jana Benedyktowicza Solfy do Jana Dantyszka i królowej Bony do córki Izabeli Marek Janicki s. 65-107
Studia nad trzynastowiecznymi dokumentami klasztoru norbertanek w Strzelnie Dariusz Karczewski s. 109-130
Zasady wydawnicze dla tomów XV i XVI serii "Acta Nuntiaturae Polonae" Leszek Jarmiński s. 131-138
O metodzie i podstawie wydania "Annales" Jana Długosza : na marginesie edycji "Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae". Liber decimus et undecimus, 1406-1412. Wydawnictwo Naukowe PWN, Varsaviae 1997 Piotr Dymmel s. 139-151
Itineraria Jagiellonów : Maciej Neuman, Krzysztof Pietkiewicz, "Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis-1506 m. rugpjǔtis", Lietuvos Istorijos Metraštis, 1995, Vilnius 1996, s. 154-240; Irena Sulkowska-Kuraseva, "Itinerarij Kazimira Jagellona (sostajanie podgotovki), Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki, Moskva 1989, s. 264-335 Piotr Węcowski s. 153-163
O nowe spojrzenie na kopiarze : uwagi na marginesie nowszych badań Marek Derwich Oliver Guyotjeannin (aut. dzieła rec.) Laurent Morelle (aut. dzieła rec.) Michel Parisse (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Edycja źródeł do historii regionu Veneto : "Fonti per la storia della Terraferma Veneta", red. Giorgio Cracco, Padova 1988 Aneta Pieniądz-Skrzypczak Giorgio Cracco (aut. dzieła rec.) s. 168-174
"Encyklopedia katolicka, t. 7, Ignoratio elenchii-Jędrzejów", red. Stanisław Wielgus, Jerzy Duchniewski, Mirosław Daniluk i in., Lublin 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Jerzy Duchniewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Pomocné vĕdy historické a jejich místo mezi historickými obory", red. Ivan Hlaváček, Zdenĕk Hojda, Praha 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) Zdenĕk Hojda (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Identifier sources et citations", J. Berlioz, Turnhout 1994; "Diplomatique médiévale", O Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Turnhout 1993; "Anglais médiéval", L. Carruthers, Turnhout 1996; "L'allemand du Moyen Age", C. Lecouteux, Turnhout 1996; "Épigraphie médiévale", R. Favreau, Turnhout 1997 : [recenzja] Anna Adamska J. Berlioz (aut. dzieła rec.) L. Carruthers (aut. dzieła rec.) R. Favreau (aut. dzieła rec.) Oliver Guyotjeannin (aut. dzieła rec.) C. Lecouteux (aut. dzieła rec.) J. Pycke (aut. dzieła rec.) B.-M. Tock (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Épigraphie médiévale", R. Favreau, Turnhout 1997 : [recenzja] Barbara Trelińska R. Favreau (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Bibliographie de la diplomatique polonaise 1956-1996", Anna Adamska, "Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde", 44, 1998, s. 275-336 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Robert Jop Anna Adamska (aut. dzieła rec.) s. 182-188
"Cantar de Mio Cid", ed. Alberto Montaner, estudio preliminar de Francisco Rico, ed. 2, Barcelona 1993 : [recenzja] Maria Derwich Alberto Montaner (aut. dzieła rec.) Francisco Rico (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Joannis Długossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber decimus et liber undecimus 1406-1412", Varsaviae 1997 : [recenzja] Tomasz Jurek Jan Długosz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w.", Andrzej Wałkówski, Zielona Góra-Wrocław, 1996 : [recenzja] Tomasz Jurek Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce", Krzysztof Skupieński, Lublin 1997 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Z dziejów stosunków polsko-węgierskich w późnym średniowieczu : szkice", Stanisław Sroka, Kraków 1995 : [recenzja] Kazimierz Jasiński Stanisław Sroka (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Tęczyńscy : studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu", Janusz Kurtyka, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Węcowski Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Medieval and Renaissance Scholarship : Proceedings of the Second European Science Foundation Workshop on the Classical Tradition in the Middle Ages and the Renaissance (London, The Warburg Institute, 27-28 November 1992)", ed. Nicholas Mann, Birger Munk Olsen, Leiden 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Nicholas Mann (aut. dzieła rec.) Birger Munk Olsen (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Hexen und Hexenprozesse in Deutschland", hrsg. Wolfgang Behringer, München 1993 : [recenzja] Krzysztof Szkurłatowski Wolfgang Behringer (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"[Francisci Mymeri] Dictionarium trium linguarum"; "Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum", oprac. językoznawcze Włodzimierz Gruszczyński, oprac. polonistyczne Wacław Walecki, Kraków 1997 : [recenzja] Przemysław Nowak Wlodzimierz Gruszczyński (aut. dzieła rec.) Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781", oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994 : [recenzja] Tomasz Makowski Henryk Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Inwentarze księgozbiorów mieszczan lubelskich z lat 1591-1678", Elżbieta Torój, Lublin 1997 : [recenzja] Anna Dymmel Elżbieta Torój (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Książka jako symbol w kulturze polskiej XVII wieku", Alina Dzięcioł, Warszawa 1997 : [recenzja] Tomasz Makowski Alina Dzięcioł (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Heraldyka Piastów śląskich 1146-1707", Małgorzata Kaganiec, Katowice 1992 : [recenzja] Tomasz Jurek Małgorzata Kaganiec (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej", oprac. Danuta Kamolowa przy współpr. Teresy Sieniateckiej, Warszawa 1998 : [recenzja] Tomasz Makowski Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Teresa Sieniatecka (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945 : ein biographisches Lexikon", hrsg. E. Gatz, Berlin 1983; "Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803 : ein biographisches Lexikon", hrsg. E. Gatz unter Mitwirkung v. S. M. Janker, Berlin 1990; "Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648 : ein biographisches Lexikon", hrsg. E. Gatz unter Mitwirkung v. C. Brodkorb, Berlin 1996 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop C. Brodkorb (aut. dzieła rec.) E. Gatz (aut. dzieła rec.) S. M. Janker (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku", red. Mieczysław Pater, Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Listy", Henryk Sienkiewicz, ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego, oprac. dopełniła, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin, t. 2, cz. 1-3, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Zbroje kolcze z gdańskiego Dworu Artusa : z tradycji turniejowych w Polsce", Antoni Romuald Chodyński, Malbork 1994 : [recenzja] Dariusz Piwowarczyk Antoni Romuald Chodyński (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Ceremoniał promocyjny w wojsku polskim 966-1996", Aleksander Mazur, Warszawa 1997 : [recenzja] Dariusz Piwowarczyk Aleksander Mazur (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej : antologia tekstów", wyboru dokonał i oprac. Gerard Labuda, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 225
"W kręgu żywotów świętego Wojciecha", red. nauk. Jan Andrzej Spież, Kraków 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Jan Andrzej Spież (aut. dzieła rec.) s. 225
"Opolskie drogi św. Wojciecha", red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 1997 : [recenzja] Marek Derwich Anna Pobóg-Lenartowicz (aut. dzieła rec.) s. 226
"Svatý Vojtĕch : tisíc let svatovojtĕšske tradice v Čechách", Praha 1997 : [recenzja] Marek Derwich s. 226
"Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa", Tomáš Durdik, Praha 1998 : [recenzja] Adam Żurek Tomáš Durdik (aut. dzieła rec.) s. 227
"Wiślica : nowe badania i interpretacje", red. Andrzej Grzybkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Marek Derwich Andrzej Grzybkowski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa", hrsg. v. Hansjürgen Brachmann, Jan Klápštĕ, "Pamatký Archeologické, Supplementum 6", Prague 1996 : [recenzja] Marek Derwich Hansjürgen Brachmann (aut. dzieła rec.) Jan Klápštĕ (aut. dzieła rec.) s. 228
"Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. 1 (do 1450 r.)", wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka, Kraków 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Stanisław Sroka (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, tomi V fasciculus quartus inde ab a. MCCLIII usque ad a. MCCLXXVIII (prolegomena diplomatica, indices, exempla scripturae, sigilla, concordantias continent)", ed. Sašá Dušková et Vladimir Vašků, Prague MXMIII : [recenzja] Marcin R. Pauk Sašá Dušková (aut. dzieła rec.) Vladimir Vašků (aut. dzieła rec.) s. 228
"Akta procesu joannitów śląskich z 1336 r. w sprawie sześcioletniej dziesięciny papieskiej", Kazimierz Jasiński, Jan Tęgowski, "Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Zeszyty Historyczne", z. 5, pod. red. Marcelego Antoniewicza i Marka Cetwińskiego, Częstochowa 1998, s. 111-134 : [recenzja] Dariusz Karczewski Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.) Jan Tęgowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Ze studiów nad dokumentami i kancelarią Siemowita III księcia mazowieckiego (1342-1360)", Janusz Grabowski, "Miscellanea Historica-Archivistica", 4, 1994, s. 137-153 : [recenzja] Grażyna Rutkowska Janusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. 2 (1454-1510)", Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Derwich Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 230
"Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie", oprac. Maria Kocówna, Kraków 1993 : [recenzja] Marek Derwich Maria Kocójowa (aut. dzieła rec.) s. 230
"Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500", oprac. G. Jawor, A. Sochacka, red. R. Szczygieł, Lublin 1998 : [recenzja] Barbara Trelińska G. Jawor (aut. dzieła rec.) A. Sochacka (aut. dzieła rec.) R. Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 230
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie", oprac. Jolanta M. Marszalska, Tarnów 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"A történatirás története Kelet-Európában", Emil Niederhauser, Budapest 1995 : [recenzja] Ryszard Grzesik Emil Niederhauser (aut. dzieła rec.) s. 231
"Břevnov v českých dejinách : sbornik z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993", usporali Marie Bláhová, Ivan Hlaváček, Praha 1997 : [recenzja] Marek Derwich Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Corpus of British Medieval Library Catalogues, t. 1-4", London 1990-1996 : [recenzja] Marek Derwich s. 232
"Die homiletischen und hagiographischen Handschriften des Stadtarchiv Köln", Teil 1."Handschrifen der Gymnasialbibliothek", Joachim Vennebusch, Köln-Wien 1993 : [recenzja] Marek Derwich Joachim Vennebusch (aut. dzieła rec.) s. 232
"Mittelalteriche Bücherverzeichnisse des Klosters Fulda und andere Beiträge zur Geschichte der Bibliothek des Klosters Fulda im Mittelalter", hrsg. von. Gangolf Schrimpf in Zusammenarbeit mit Josef Leinweber und Thomas Martin, Frankfurt am Main 1992; "Die theologischen Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda bis zum Jahr 1600 : Codices Bonifatiani 1-3, Aal-144a", Regina Hausmann, Wiesbaden 1992 : [recenzja] Marek Derwich Regina Hausmann (aut. dzieła rec.) Josef Leinweber (aut. dzieła rec.) Thomas Martin (aut. dzieła rec.) Gangolf Schrimpf (aut. dzieła rec.) s. 233
"Catalogue des manuscrits de l'abbaye de Maredsous", Luc Knapen, Turnhout 1997 : [recenzja] Marek Derwich Luc Knapen (aut. dzieła rec.) s. 233
"Bibliotheca auctorum, traductorum et Scriptorum Ordinis Cisterciensis", t. 1, "Vicariatus generalis Belgii", Guido Hendrix, Leuven 1992 : [recenzja] Marek Derwich Guido Hendrix (aut. dzieła rec.) s. 233
"Vie d'Antoine", Atanase d'Alexandrie, introduction, texte critique, traduction, notes et index par G. J. M. Bartelink, Paris 1994 : [recenzja] Marek Derwich G. J. M. Bartelink (aut. dzieła rec.) Atanase d'Alexandrie (aut. dzieła rec.) s. 233
"Histoire occidentale" : Historia occidentalis : tableau de l'Occident au XIIIe siècle", Jacques de Vitry, trad. par Gaston Duchet-Suchaux, introduction et notes par Jean Longère, Paris 1997 : [recenzja] Marek Derwich Gaston Duchet-Suchaux (aut. dzieła rec.) Jean Longère (aut. dzieła rec.) Jacques de Vitry (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Die "Regularis Concordia" und ihre altenglische Interlinearversion", mit Einleitung und Kommentar hrsg. von Lucia Kornexl, München 1993; "English Caroline Script and Monastic History : Studies in Benedicitinism A. D. 950-1030", David N. Dumville, Woodbridge 1993 : [recenzja] Marek Derwich David N. Dumville (aut. dzieła rec.) Lucia Kornexl (aut. dzieła rec.) s. 234
"Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda", Zdeňka Hledíková, Jana Zachová, Pardubice 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Zdeňka Hledíková (aut. dzieła rec.) Jana Zachová (aut. dzieła rec.) s. 235
"Sancti Bonaventurae Sermones dominicales ad fidem codicum", nunc denuo editi studio et cura Jacobi Guidi Bourgerol, Grottaferrata 1977; "Saint Bonaventure : sermons de tempore", nouvelle édition critique par Jacques Guy Bourgerol, Paris 1990; "La nouvelle édition des sermons de saint Bonaventure : un bilan", J. G. Bourgerol, "Revue Mabillon", 4 (=65), 1993, s. 49-82 : [recenzja] Marek Derwich Jacques Guy Bourgerol (aut. dzieła rec.) s. 235
"Miłość nauki a pragnienie Boga", Jean Leclercq, przekł. Małgorzata Borkowska, Kraków-Tynic 1997 : [recenzja] Marek Derwich Jean Leclercq (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Kodeks Gertrudy : stan i perspektywy badań", Dorota Leśniewska, "Roczniki Historyczne", 61, 1995, s. 141-170 : [recenzja] Marek Derwich Dorota Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 236
"Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku", Piotr Oliński, Toruń 1997 : [recenzja] Marek Derwich Piotr Oliński (aut. dzieła rec.) s. 236
"The Crowland >>Planctus de morte Lanfranci<< and Polish >>Galli Anonymi Cronica<<", Andrew Breeze, "Revue Bénédictine", 104, 1994, s. 419-423 : [recenzja] Marek Derwich Andrew Breeze (aut. dzieła rec.) s. 236
"Staročeská kronika tak řečneho Dalimila v kontextu středovĕké historiografié latinskeho kulturniho okruhu a její pramenná hodnota : historický komentář : rejsřik", Marie Bláhová, Praha 1995 : [recenzja] Marcin R. Pauk Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Archiwa krakowskie i zbiory rękopisów w bibliotekach Krakowa=Die Krakauer Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Krakau", Isabel Röskau-Rydel, "Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie-Deutches Historisches Institut Warschau. Biuletyn", 2, 1996, s. 35-51 [wersja polskojęzyczna], s. 91-108 [wersja niemieckojęzyczna], s. 109-110 [adresy]; "Archiwa kościoła katolickiego w Polsce=Archive der römisch-katholischen Kirche in Polen", Maria Dębowska, ibid., 3, 1997, s. 36-50 [wersja polskojęzyczna], s. 81-97 [wersja niemieckojęzyczna], übersetzung Birgit Dekulski], s. 98-106 [adresy]; "Toruńskie zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne jako warsztat pracy historyka=Die Thorner Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Thorn", Bogusław Dybaś, ibid., 4, 1998, s. 53-68 [wersja polskojęzyczna], s. 117-132 [wersja niemieckojęzyczna], s. 133-134 [adresy] : [recenzja] Marek Derwich Bogusław Dybaś (aut. dzieła rec.) Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) Isabel Röskau-Rydel (aut. dzieła rec.) s. 237
"Eucharystia : Biskup i Król : kult św. Stanisława", Jan Kurek, Wrocław 1998 : [recenzja] Marek Derwich Jan Kurek (aut. dzieła rec.) s. 237
"Exemplum w polskim średniowieczu", Teresa Szostek, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Krieg und Verbrechen nach spätmittelalterlichen Chroniken : kollektive Einstellungen und sozialer Wandel im Mittelalter", Christoph Heiduk, Almut Höfert, Cord Ulrichs, Neue Folge, hrsg. von Rolf Sprandel, Köln-Weimar-Wien, 1997 : [recenzja] Jarosław Wenta Christoph Heiduk (aut. dzieła rec.) Almut Höfert (aut. dzieła rec.) Cord Ulrichs (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń-podatnicy-rzemiosło)", Mateusz Goliński, Wrocław 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Mateusz Goliński (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Sborník Archivníh Prací", 47, 1997, z. 1-2 : [recenzja] s. 240
"Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995", oprac. L. Grzebień, Kraków 1996 : [recenzja] Iwona M. Dacka Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 240
"Jezuici a kultura polska : materiały sympozjum z okazji 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego 1991 r.", pod red. ks. L. Grzebienia, S. Obirka, Kraków 1993 : [recenzja] Iwona M. Dacka Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 241
"Uczniowie-sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623", oprac. Marek Inglot, przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Marek Inglot (aut. dzieła rec.) s. 242
"Geografia Polski Marcina Kromera", Roman T. Marchwiński, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Roman T. Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Pisma : edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 243
"Miscellanea Historico-Archivistica", t. VII Warszawa 1997 : [recenzja] Marceli Kosman s. 243-244
"Literatura wobec historii : studia", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 244
"The Common Archival Heritage of States and Nations of Central and Eastern Europe : Materials of the International Conference Goławice, October 22-24 1997", Warszawa 1998 : [recenzja] Paweł Dembiński s. 244-245
"Studia nad prasą polską XIX i XX wieku", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1997 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Polacy w Estonii mówią o sobie", wybór, wstęp Edward Walewander, Lublin 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 246
XIX Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (Kopenhaga 19-23 VIII 1996) Maciej Salamon s. 247-248
Dyplomatyka miejska w Europie : Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Gandawa 25-29 VIII 1998) Krzysztof Skupieński s. 248-250
VIII Sympozjum Nauk dających poznawać źródła historyczne : Dokument Nowożytny (Kazimierz Dolny 21-22 X 1998) Andrzej Ejzak s. 250-251
Profesor Leonid Żytkowicz jako wydawca źródeł (Toruń 3 XII 1999) Andrzej Tomczak s. 251-252
O. Paweł (Tadeusz) Sczaniecki (26 V 1917-27 X 1998) Mieczysław Rokosz s. 253-257
Zbigniew Perzanowski (22 X 1922-3 II 1999) Bożena Wyrozumska s. 257-258