Znaleziono 3 artykuły

Arkadiusz Baron

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst grecki, łaciński, polski", t. 2: "(869-1312) Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne", układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Dokumenty soborów powszechnych", oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Małachowski Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński i polski", układ i opracowanie Arkadiusz Baron i Henryk Pietras, t. 1 – Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787), Kraków 2001 (wznowienie 2003); t. 2 – Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne (869-1312), Kraków 2002 (wznowienie 2004); t. 3 – Konstancja, Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1414-1445), Kraków 2003 (wznowienie 2004); t. 4 – Lateran V, Trydent, Watykan I (1511-1870), Kraków 2004 (wznowienie 2005) : [recenzja] Krzysztof Prokop Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 437-440