Znaleziono 20 artykułów

Alicja Kulecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwista w laboratorium : (przegląd francuskiej literatury dotyczącej archiwów naukowy) Alicja Kulecka s. 47-70
Źródła do historii nauk ścisłych XIX/XX w. w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Alicja Kulecka s. 77-114
Nabytki Archiwum PAN w 1999 r. Alicja Kulecka s. 89-97
Nabytki Archiwum PAN w latach 1991-1993 Alicja Kulecka Dorota Zamojska s. 109-120
Nabytki Archiwum PAN w latach 1993-1994 Alicja Kulecka Dorota Zamojska s. 113-122
Archiwalia fizyków polskich XX w. Alicja Kulecka s. 123-144
Specjalizacja archiwalna w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1997-2008 Alicja Kulecka s. 127-145
Nabytki Archiwum PAN w 1997 r. Alicja Kulecka s. 131-135
Nabytki Archiwum PAN w 2000 r. Alicja Kulecka s. 141-145
Nabytki Archiwum PAN w latach 1997-1998 Alicja Kulecka s. 145-150
"Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy 1832-1856", Alicja Kulecka, Warszawa 1997 : [recenzja] Leszek Zasztowt Alicja Kulecka (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Spuścizny uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki Alicja Kulecka s. 147-173
Archiwalia fizyków polskich w Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Alicja Kulecka s. 149-154
Czterdziestolecie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Alicja Kulecka s. 157-158
"Tekst źródła-krytyka, interpretacja" (Kazimierz Dolny, 17-18 X 2003) Maja Jowita Gąssowska Alicja Kulecka s. 189-192
Indywidualizacja czy normalizacja? : w poszukiwaniu modelu wydawnictw źródłowych XIX-XX wieku Alicja Kulecka s. 201-213
Spotkanie upamiętniające przekazanie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dokumentów dotyczących mordu na profesorach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Alicja Kulecka s. 217-219
Nabytki archiwum PAN w latach 1994-1995 Alicja Kulecka s. 217-224
Wystawa A genio lumen - w 90 rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Alicja Kulecka s. 219-223
Wystawy "Wilnu przypisani" i "Światła Wilna" Alicja Kulecka s. 234-239