Znaleziono 13 artykułów

Maciej Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Intertekstualność, interdyskursywność, korespondencje — praktyki literackie Maciej Michalski s. 33-52
Myślenie w żywiole eseju Maciej Michalski s. 84-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku Maciej Michalski s. 103-124
Owady i filozofia : Tischnera i Themersona wycieczki do świata insektów Maciej Michalski s. 112-121
"Medieval hagiography : an Anthology", eg. by Thomas Head, New York & London, 2001 : [recenzja] Maciej Michalski Thomas Head (aut. dzieła rec.) s. 144-145
Antoni Kępiński: lęk – teoria – doświadczenie – tekst Maciej Michalski s. 161-178
Komizm jako rewizjonistyczna kategoria historycznoliteracka Maciej Michalski s. 193-204
Na marginesie „Kulturowej teorii literatury” 2 Maciej Michalski s. 193-206
"Dyskurs, apokryf, parabola : strategie filozofowania w prozie współczesnej", Maciej Michalski, Gdańsk 2003 : [recenzja] Eliza Szybowicz Maciej Michalski (aut. dzieła rec.) s. 216-226
"Komentarz i komentowanie : zagadnienia konstrukcji tekstu", Monika Bogdanowska, Katowice 2003 : [recenzja] Maciej Michalski Monika Bogdanowska (aut. dzieła rec.) s. 232-238
"Nowoczesny esej : studium historycznej świadomości gatunku", Roma Sendyka, Kraków 2006 : [recenzja] Maciej Michalski Roma Sendyka (aut. dzieła rec.) s. 248-254
Podmiot między syntezą a definicją : dyskurs Janusza Sławińskiego Maciej Michalski s. 253-271
„Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich”, Maciej Michalski, Poznań 2004 : [recenzja] Grzegorz Pac Maciej Michalski (aut. dzieła rec.) s. 647-649