Znaleziono 4 artykuły

Rafał Jaworski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550-1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich Rafał Jaworski s. 91-108
Z najdawniejszych dokumentów do dziejów domeny Radziwiłłowskiej Rafał Jaworski s. 101-114
Pismo prezydium Trybunału Koronnego do władz miasta Piotrkowa z 1778 r. Rafał Jaworski s. 325-328
Nad nową edycją listów króla Zygmunta Augusta. "Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", opracowanie, wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 647 + 1, il. 4 Marek Janicki Rafał Jaworski Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 347-364