Znaleziono 3 artykuły

Irena Kaniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", oprac., wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 218
Nad nową edycją listów króla Zygmunta Augusta. "Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", opracowanie, wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 647 + 1, il. 4 Marek Janicki Rafał Jaworski Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 347-364
"Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku", oprac. Irena Kaniewska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 404-405