Znaleziono 12 artykułów

Ludwik Piechnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezuici prowincji polskiej wobec projektu "Ratio Studiorum" w 1586 roku Ludwik Piechnik s. 7-19
Jezuickie seminaria diecezjalne w Polsce (1564-1773) Ludwik Piechnik s. 45-69
Nowe elementy wniesione przez jezuitów do szkolnictwa polskiego w XVI wieku Ludwik Piechnik s. 67-77
"Powstanie i rozwój jezuickiej << Ratio studiorum >> (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 157
Seminarium diecezjalne w Sandomierzu (1635-1773) Ludwik Piechnik s. 159-229
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis : księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Leszek Zasztowt Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Powstanie i rozwój jezuickiej >>Ratio studiorum<< (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Jarosław Kurkowski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Seminaria duchowne w (archi)diecezji wileńskiej do 1939 r. Ludwik Piechnik s. 201-231
Les séminaires diocésains à direction jésuite en Pologne 1564-1773 Ludwik Piechnik s. 205-229
"Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"Seminarium diecezjalne w Sandomierzu (1635-1773)", Ludwik Piechnik, "Studia Theologica Varsaviensia", 8, 1970, nr 2 : [recenzja] Antoni Gościmski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 311