Znaleziono 19 artykułów

Marek Słoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasta prywatne w sieci miejskiej Wielkopolski XV–XVI wieku Marek Słoń s. 93-123
Szpital w Polsce średniowiecznej - o zakresie problematyki raz jeszcze Marek Słoń s. 101-106
"Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń — podatnicy — rzemiosło)", Mateusz Goliński, Wrocław 1997 : [recenzja] Marek Słoń Mateusz Goliński (aut. dzieła rec.) s. 126-130
"Od Kolonii do Krakowa : przemiany w topografii wczesnych miast", Jerzy Piekalski, Wrocław 1999 : [recenzja] Marek Słoń Jerzy Piekalski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Gotyckie świątynie Wrocławia : Kościół Bożego Ciała : Kościół Świętych Wacława, Stanisława i Doroty", Ewa Łużyniecka, Wrocław 1999 : [recenzja] Marek Słoń Ewa Łużyniecka (aut. dzieła rec.) s. 162-163
Konferencja "Edycje niemieckojęzycznych źródeł historycznych z basenu Morza Bałtyckiego (XIV-XVI w.)", część II: "Wybrane problemy i perspektywy" (Toruń 5-7 X 2000) Marek Słoń s. 172-173
"Urzędnicy miejscy Torunia : spisy", cz. I, "Do roku 1454", Roman Czaja, Toruń 1999 : [recenzja] Marek Słoń Roman Czaja (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców", Przemysław Tyszka, Lublin 2001 : [recenzja] Marek Słoń Przemysław Tyszka (aut. dzieła rec.) s. 177
"Atlas historyczny ziem polskich", red. Antoni Czacharowski, t. IV, "Śląsk", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, z. 1: "Wrocław", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, współpr. Rafał Eysymontt, aut. Cezary Buśko [et al.], przeł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus, Wrocław 2001 : [recenzja] Marek Słoń Cezary Buśko (aut. dzieła rec.) Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.) Waldemar Könighaus (aut. dzieła rec.) Marta Młynarska-Kaletynowa (aut. dzieła rec.) s. 182
Deutsch-Polnischer Gesprächskreis zur Quellenedition : Edition von historiographischen Quellen : Editorische Methoden und Projekte (Berlin, 7-8 XI 2003) Marek Słoń s. 199-200
"Der Liebes- und Ehediskurs vom hohen Mittelalter bis zum frühen 17. Jahrhundert : Volksliedstudien", Albrecht Classen, Münster [etc.] 2005 : [recenzja] Marek Słoń Albrecht Classen (aut. dzieła rec.) s. 220-221
Szpitale lwowskie w wiekach średnich Marek Słoń s. 221-237, 351
"Ordynacje i statuty szpitali gdańskich XV-XIX w.", Adam Szarszewski, Toruń 2004 : [recenzja] Marek Słoń Adam Szarszewski (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Szpitale średniowiecznego Wrocławia", Marek Słoń, Warszawa 2000 : [recenzja] Janina Gilewska-Dubis Marek Słoń (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Regesten der Urkunden des Spitals zum Heiligen Geist in der Reichsstadt Hall bis 1480", Kuno Ulshöfer, unter Mitarbeit von Hertha Beutter, Sigmaringen 1998: "Das Johannesspital in Schwäbisch Hall bis zum Ende des sechszehnden Jahrhunderts", Eberhard Kaum, Schwäbisch Hall 1998 : [recenzja] Marek Słoń Hertha Beutter (aut. dzieła rec.) Eberhard Kaum (aut. dzieła rec.) Kuno Ulshöfer (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Das Hohe Hospital (ca. 1178 bis 1600)", Beate Sophie Gros, Münster 1999 : [recenzja] Marek Słoń Beate Sophie Gros (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Ad fontes" : o naturze źródła historycznego" (Lubawka 22-25 V 2002) Marek Słoń s. 275-277
Posiedzenie polsko-niemieckej grupy dyskusyjnej poświęcone edycji źródeł historycznych (Toruń 21-22 XI 2002) Marek Słoń s. 278-279
„Ospedali e citta. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo”, red. Allen J. Grieco, Lucia Sandri, Firenze 1997; "Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una citta", red. Lucia Sandri, Firenze 1996 : [recenzja] Marek Słoń Allen J. Grieco (aut. dzieła rec.) Lucia Sandri (aut. dzieła rec.) s. 486-489