Znaleziono 7 artykułów

Wojciech Mischke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeciwko chybionemu obrazowi związków dzieł literackich i plastycznych : Bogdan Hojdis, "O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza", Gnieźnieńska Firma Wydawnicza "TUM", Gniezno-Poznań 2000 Wojciech Mischke Bogdan Hojdis (aut. dzieła rec.) s. 136-141
Polska korona królów czeskich : Martin Wihoda, Polská koruna českých králů, "Český Časopis Historický" 102, 2004, nr 4, s. 721-744 : [recenzja] Wojciech Mischke Martin Wihoda (aut. dzieła rec.) s. 155-166
"Małżeństwo Judyty, córki Bolesława Krzywoustego z Kolomanem czyli o utracie Spisza przez Polskę", Ryszard Grzesik, "Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského Dejepisného Spolku v Levoči", R. 7/8, 1999/2000 [wyd. 2001]; zvláštny odtlačok: "Z minulosti Starej L'ubovne", s. 15-27 : [recenzja] Wojciech Mischke Ryszard Grzesik (aut. dzieła rec.) s. 172
Adhortacja biskupa Wojciecha Sławnikowica : Jana Zachová, Dušan Třeštík, "Adhortace De ammonitione presbyterum a biskup Vojtĕch", "Česky Časopis Historický", R. 99, 2001, s. 279-292 Wojciech Mischke Dušan Třeštík (aut. dzieła rec.) Jana Zachová (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Kosmova kronika česká", překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvĕtlivky a poznámky Marie Bláhová, rejestřiky Jan Vilím, Praha-Litomyšl 2005 : [recenzja] Wojciech Mischke Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) Karel Hrdina (aut. dzieła rec.) Petr Kopal (aut. dzieła rec.) Dušan Třeštík (aut. dzieła rec.) Jan Vilím (aut. dzieła rec.) s. 182-183
Fragmenty łacińskiego przekładu "Kroniki" tak zwanego Dalimila w zbiorach Národní knihovna ČR w Pradze (sygn. XII. E.17) Wojciech Mischke s. 235
„Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego”, Józef Dobosz, Poznań 1995 : [recenzja] Wojciech Mischke Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) s. 480-482