Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2000, Tom 38

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych Anna Adamska s. 1-33
Wokół dzieła i osoby Alberta Schlichtinga : (przyczynek do dziejów propagandy antymoskiewskiej w drugiej połowie XVI w.) Hieronim Grala s. 35-51
Urzędnicy ziemscy Czernichowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.) Petro Kułakowśkyj s. 53-80
Rejestr dworu królowej Barbary (1548-1551) Agnieszka Marchwińska s. 81-102
Źródła wykorzystane przez Jana Długosza w Chorografii do opisu ziem państwa zakonu niemieckiego Sławomir Zonenberg s. 103-110
O odczytywaniu cyrylicy : Krzysztof Pietkiewicz, Cyrylica : skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archiwistyki, Poznań 1996 Waldemar Mikulski Krzysztof Pietkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 111-116
Uwagi o wydaniu lustracji wielkopolskich i kujawskich : "Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. 2, Województwo sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska", wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996 Waldemar Chorążyczewski Dariusz Karczewski Z. Górski (aut. dzieła rec.) J. Pakulski (aut. dzieła rec.) A. Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 116-121
"A Guide to Documentary Editing : Prepared for the Association for Documenary Editing", Mary-Jo Kline, Baltimore-London 1998 : [recenzja] Piotr Dymmel Mary-Jo Kline (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Der Heilige Adalbert im wissenschaftlichen Gespräch ungarischer Historiker", László Veszprémy, "Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder", Bd. 40, 1999, Hf. 1, s. 87-102 : [recenzja] Ryszard Grzesik László Veszprémy (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Pokus o interpretáciu úlohy kňažnej Adelajdy v Uhorsko-pol'skej kronike", Martin Homza, "Historický Časopis" 47, 1999, s. 357-382 : [recenzja] Ryszard Grzesik Martin Homza (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Mindaugas", Edvardas Gudavičius, Vilnius 1998 : [recenzja] Dariusz Dąbrowski Edvardas Gudavičius (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Annały papieskie w Polsce w XIV wieku", Stanisław Szczur, Kraków 1998 : [recenzja] Monika Saczyńska-Kaliszuk Stanisław Szczur (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Dvůr, rezidence a kancelář moravského markrabćte Jošta (1375-1411)", Tomáš Baletka, "Sborník Archivních Prací", 46, 1996, s. 259-536 : [recenzja] Piotr Węcowski Tomáš Baletka (aut. dzieła rec.) s. 132-134
"Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku : geneza, treści, styl i techniki wykonania", Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Starnawska Kinga Szczepkowska-Nliwajek (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Stauroteka bizantyńska ze skarbca koronnego na Wawelu", Michał Myśliński, "Studia Waweliana", 5, 1996, s. 5-32 : [recenzja] Elżbieta Dąbrowska-Zawadzka Michał Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Ornamenta Ecclesiae Poloniae : skarby sztuki sakralnej wiek X-XVIII : Sacres Art Treasures X-XVIII Century : katalog wystawy zorganizowanej dla uczczenia dwudziestolecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Zamek Królewski, 15 maja-8 sierpnia 1999", Warszawa 1999 : [recenzja] Elżbieta Dąbrowska-Zawadzka s. 139-140
"Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce : studia o formie i treściach ideowych", Jarosław Jarzewicz, Alicja Karłowska-Kamzowa, Barbara Trelińska, Poznań 1997 : [recenzja] Przemysław Mrozowski Jarosław Jarzewicz (aut. dzieła rec.) Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Słownik uzbrojenia historycznego", Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun., Warszawa 1998 : [recenzja] Dariusz Piwowarczyk Michał Gradowski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Żygulski (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty na późnośredniowiecznym Mazowszu", Adam Wolff, Andrzej Sołtan, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Andrzej Sołtan (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Acta Tomiciana, Tomus Octavus Decimus, A. D. MDXXXVI", collegerunt Venceslaus Urban et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, Kórnik 1999 : [recenzja] Tomasz Ososiński Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Nunzi Apostolici a Vienna", Donato Squicciarini, Città del Vaticano 1998 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Donato Squicciarini (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku : diariusze i inne materiały", przygotowała Ilona Czamańska, przy współpracy Danuty Zydorek, wstęp i komentarze Ilona Czamańska, Leszno 1998 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Dĕjiny Univerzity Karlovy, t. I-IV (1348-1990)", praca zbiorowa pod red. F. Kavki i J. Petráňa, Praha 1995-1998 : [recenzja] Marceli Kosman J. Kavka (aut. dzieła rec.) J. Petráň (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Śląsk i Czechy a kultura Wielkomorawska", red. Krzysztof Wachowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Marek Derwich Krzysztof Wachowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Bibliotheca Aelrediana secunda" : une bibliographie cumulative (1962-1996)", P.-A. Burton, Louvain-la-Neuve 1997 : [recezja] Marek Derwich P.-A. Burton (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Exordium magnum Cisterciense sive Narratio de initio Cisterciensis Ordinis" : auctore Conrado, monacho Claravallensi postea Eberbacensi ibidemque abbate", ad codicum fidem recensuit Bruno Griesser, monachun Augiae Maioris (Mehrerau), Turnhout 1997; "Le Grand Exorde de Citeaux, ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien", Conrad d'Erbach, trad. par A. Piéborg, introd. de B. P. McGuire ; avec la collab. de M.-G. Dubois, P.-Y. Emery, P. Vernet...[et al.] ; sous la dir. de Jacques Berlioz, 1998; "Thesaurus fontium Cisterciensium, I. Exordium Magnum auctore Conrado Eberbcensis", Turnhout 1998 : [recenzja] Marek Derwich Jacques Berlioz (aut. dzieła rec.) M.-G. Dubois (aut. dzieła rec.) P.-Y. Emery (aut. dzieła rec.) Bruno Griesser (aut. dzieła rec.) B. P. McGuire (aut. dzieła rec.) A. Piéborg (aut. dzieła rec.) P. Vernet (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Najstarsze pisma kartuskie", wstęp i oprac. Rafał Witkowski, Witold Lesner, przekład Rafał Witkowski, Edward Skibiński, Anna Świderkówna, Tyniec-Kraków 1997 : [recenzja] Marek Derwich Witold Lesner (aut. dzieła rec.) Edward Skibiński (aut. dzieła rec.) Rafał Witkowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 158
"I fratri Predicatori nel Duecento", 1996 : [recenzja] Marek Derwich s. 159-160
"Regardez le rocher d'où vous a taillés : documents primitifs de la Congrégation Bénédictine du Mont-Olivet", texte latin et trad. française, par les moines de l'Abbaye Notre Dame de Maylis, avec la coll. de Marie-Pascal Dickson, Pierre Franceschini, Réginald Grégoire, Giorgio Picasso, Dominique Piorel, Maylis 1996 : [recenzja] Marek Derwich Marie-Pascal Dickson (aut. dzieła rec.) Pierre Franceschini (aut. dzieła rec.) Réginald Grégoire (aut. dzieła rec.) Giorgio Picasso (aut. dzieła rec.) Dominique Piorel (aut. dzieła rec.) s. 159
"Die spätmittelalterliche Bistumsgeschichtsschreibung : Überlieferung und Entwicklung", Marcus Müller, Köln-Weimar-Wien 1998 : [recenzja] Jarosław Wenta Marcus Müller (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Predigt und Geschichte : historische Exempel in der geistlichen Rhetorik des Mittelalters", Michael Menzel, Köln-Weimar-Wien 1998 : [recenzja] Jarosław Wenta Michael Menzel (aut. dzieła rec.) s. 160
"Corpus catalogorum Belgii : Corpus Medieval Booklists of the Southern Low Countries", ed. Albert Deroles, Benjamin Victor, vol. I "Province of West Flandres", Brussel 1997; vol. II "Province de Liège, Luxembourg and Namur", édité avec la coll. de Lucien Raynhout, Bruxelles 1994 : [recenzja] Marek Derwich Albert Deroles (aut. dzieła rec.) Lucien Raynhout (aut. dzieła rec.) Benjamin Victor (aut. dzieła rec.) s. 161
"Mediaevalia i inne", Teresa Michałowska, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Derwich Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Od Kolonii do Krakowa : przemiany w topografii wczesnych miast", Jerzy Piekalski, Wrocław 1999 : [recenzja] Marek Słoń Jerzy Piekalski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Gotyckie świątynie Wrocławia : Kościół Bożego Ciała : Kościół Świętych Wacława, Stanisława i Doroty", Ewa Łużyniecka, Wrocław 1999 : [recenzja] Marek Słoń Ewa Łużyniecka (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Między formą a znaczeniem : studia z ikonografii, architektury i rzeźby gotyckiej", Andrzej Grzybkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] M. D. Marek Derwich Andrzej Grzybkowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"List dobrego urodzenia Gawina ze Smogorzewa z 1445 roku a problem autorstwa tzw. "Klejnotów Długoszowych", Jan Wroniszewski, "Venerabiles, nobiles et honestii: studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w czterdziestolecie pracy naukowej", Toruń 1997, s. 401-417; "W sprawie pierwotnego kształtu tzw. "Klejnotów Długoszowych", Jan Wroniszewski, "Teki Krakowskie", V, "Prace ofiarowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin", Kraków 1997, s. 201-205 : [recenzja] Piotr Węcowski Jan Wroniszewski (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Mathias de Szydlow, premier lecteur polonais de la Bibliothèque du Vatican", Maria Kowalczyk, "Roma, magistra mundi : itineraria culturae medievalis : Mélanges offerts au Pére L. E. Boyle", éd. par. J. Hammesse, Louvain-la-Neuve 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Maria Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 164
"Encyklopedie českých klášterů", Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn, Praha 1997 : [recenzja] Marek Derwich Dušan Foltýn (aut. dzieła rec.) Petr Sommer (aut. dzieła rec.) Pavel Vlček (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Zakony męskie w Polsce : instytuty życia konsekrowanego, instytuty i zgromadzenia zakonne, instytuty świeckie, wspólnoty życia konsekrowanego", Józef Marecki, Kraków 1997; "Zakony żeńskie w Polsce (...)", Józef Marecki, Kraków 1997; "Leksykon zakonów w Polsce : informator o życiu konsekrowanym", Bogumił Łoziński, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Derwich Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Bogumił Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"XVI-XVIII amžiaus knygų grafika : Herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose", Jolita Liškievičiene, Vilnius 1998; "Mážosios literatūros formos XVI-XVII amžiaus Lietuvos Didžiosos Kunigaikštystes spaudiniuose", Egle Patiejūniene, Vilnius 1998 : [recenzja] Stefan K. Kuczyński Jolita Liškievičiene (aut. dzieła rec.) Egle Patiejūniene (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Śląsk w dawnej kartografii : obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu", Roman Wytyczak, Wrocław 1998 : [recenzja] Adam Żurek Roman Wytyczak (aut. dzieła rec.) s. 166
"Historiografia krytyczna : formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie historycznym XVII w.", Antoni Krawczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Piotr Dymmel Antoni Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Dzienniki 1695-1700", Stanisław Niezabitowski, oprac., przygotował do druku i wstępem opatrzył Alojzy Sajkowski, Poznań 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Stanisław Niezabitowski (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Pismo zmienia świat : czytanie, lektura, czytelnictwo", Janusz Dunin, Warszawa-Łódź 1998 : [recenzja] Anna Dymmel Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Z listów do farmaceuty-bibliofila Michała Rawity-Witanowskiego (1859-1943)", Tadeusz Szperna, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Librorum 9, Łódź 1999, s. 139-161 : [recenzja] Piotr Węcowski Tadeusz Szperna (aut. dzieła rec.) s. 169
"Lexikon současných českých historiků", oprac. Jaroslav Pánek i Petr Vorel, Praha 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Petr Vorel (aut. dzieła rec.) s. 169
Konferencja "Opactwo w Byszewie-Koronowie na tle działalności kulturowej cystersów na Kujawach i Pomorzu Wschodnim : w 750-lecie przybycia cystersów do Byszewa" (Koronowo 11-13 V 2000) Dariusz Karczewski s. 171-172
Konferencja "Edycje niemieckojęzycznych źródeł historycznych z basenu Morza Bałtyckiego (XIV-XVI w.)", część II: "Wybrane problemy i perspektywy" (Toruń 5-7 X 2000) Marek Słoń s. 172-173
"Polska heraldyka kościelna : stan i perspektywy badań" (Lublin 13-14 XI 2000) Anna Grzebieluch s. 173-174
[W opublikowanym w "Studiach Źródłoznawczych" t. 37 (2000) moim artykule...] Piotr Dymmel s. 175
[W t. 37 "Studiów Źródłoznawczych" (2000) ukazała się recenzja Piotra Węcowskiego "Itineraria Jagiellonów"...] Irena Sułkowska-Kurasiowa s. 175
Errata. s. 176