Znaleziono 5 artykułów

Waldemar Chorążyczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w nauczaniu archiwistów i zarządców dokumentacji na uniwersytetach polskich w kontekście wdrażania procesu bolońskiego Waldemar Chorążyczewski Wiesława Kwiatkowska s. 21-37
Uwagi o wydaniu lustracji wielkopolskich i kujawskich : "Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. 2, Województwo sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska", wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996 Waldemar Chorążyczewski Dariusz Karczewski Z. Górski (aut. dzieła rec.) J. Pakulski (aut. dzieła rec.) A. Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 116-121
"Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu", T. I: (1251-1454), Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Warszawa 1994 : [recenzja] Waldemar Chorążyczewski Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"Metrykanci koronni : rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku", Wojciech Krawczuk, Kraków 2002 : [recenzja] Waldemar Chorążyczewski Wojciech Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 178-180
III Spotkanie z cyklu "Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem" (Warszawa, 20–21 IV 2006) Waldemar Chorążyczewski s. 228-230