Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Radzimiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O elementach chronologicznych w dokumentach Ziemomysła księcia kujawskiego Andrzej Radzimiński s. 37-44
Najnowsza praca o kapitule płockiej Wojciech Góralski Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 48-49
Dyspensy de diversis formis dla polskiego duchowieństwa : Z dziejów stosowania prawa kanonicznego i obyczajowości w późniejszym średniowieczu Andrzej Radzimiński s. 107-128
"Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu", T. I: (1251-1454), Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Warszawa 1994 : [recenzja] Waldemar Chorążyczewski Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 131-136
„Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII w.”, Ludwik Królik, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Radzimiński Ludwik Królik (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej : studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej", pod red. Andrzeja Radzimińskiego, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. 2 (1454-1510)", Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Derwich Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 230
Listy wielkiego mistrza Michała Küchmeistra do rady miasta Torunia Andrzej Radzimiński s. 251-263
"Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)", ed. Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010 : [recenzja] Marek L. Wójcik Dariusz Karczewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zyglewski (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni", Andrzej Radzimiński, Malbork 2006 : [recenzja] Maciej Dorna Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 565-567
„Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i 1. poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. 1: Prałaci”, Andrzej Radzimiński, Toruń 1991 : [recenzja] Dariusz Główka Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 569-571
„Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych”, red. Zenon Hubert Nowak, Andrzej Radzimiński, Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 569-572