Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Grzybkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Między formą a znaczeniem : studia z ikonografii, architektury i rzeźby gotyckiej", Andrzej Grzybkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] M. D. Marek Derwich Andrzej Grzybkowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Gotyckie bazyliki Krakowa : "Czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuków w Polsce?"", Tomasz Węcławowicz, Kraków 1993 : [recenzja] Andrzej Grzybkowski Tomasz Węcławowicz (aut. dzieła rec.) s. 185-191
Kościoły ewangelickie w Baniach Mazurskich i Gołdapi Andrzej Grzybkowski s. 193-213
Publikacje sesji naukowych organizowanych w Kielcach w latach 1994, 1995 i 1997 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Andrzej Grzybkowski Leszek Kajzer Jakub Lewicki Andrzej Trybunalski s. 200-209
Wolfgang Günter Deurer, "Danzig : die Dokumentation 52 historischer Kirchen", Hamm 1996 : [recenzja] Andrzej Grzybkowski Wolfgang Günter Deurer (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Wiślica : nowe badania i interpretacje", red. Andrzej Grzybkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Marek Derwich Andrzej Grzybkowski (aut. dzieła rec.) s. 227
Jarosław Jarzewicz, "Gotycka architektura Nowej Marchii : budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów", Poznań 2000 : [recenzja] Andrzej Grzybkowski Jarosław Jarzewicz (aut. dzieła rec.) s. 341-343