Znaleziono 14 artykułów

Jakub Lewicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
“Beton – wyzwania konserwacji”, Międzynarodowe seminarium, Wrocław, 23-24 października 2009 r. Jakub Lewicki s. 10-11
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pałac biskupów krakowskich w Kielcach : przemiany zespołu w latach 1795-1864 Jakub Lewicki s. 17-101
Postulat odbudowy wieży kościoła na Świętym Krzyżu i konieczność dalszych prac badawczo-konserwatorskich przy zespole klasztornym na Łyściu Jakub Lewicki s. 89-103
Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego, z rekopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków : Muzeum Narodowe, 2001 : [recenzja] Jakub Lewicki Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) Piotr Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 110-112
Kolorystyka zabytkowych okien Jakub Lewicki s. 153-165
"Karczówka : historia, literatura, przyroda", red. Jerzy Leszek Olszewski, Kielce 1995 : [recenzja] Jakub Lewicki Jerzy Leszek Olszewski s. 181-187
Kazimierz Stronczyński, "Dziennik podróży 1844 rok", red. tekstu źródłowego Kazimierz Głowacki, Lech Stępkowski, Sandomiriana : Materiały do Badań nad Inwentaryzcją Zabytków, Kielce 1966 : [recenzja] Kazimierz Głowacki Jakub Lewicki Kazimierz Stronczyński Lech Stępkowski s. 188-189
Publikacje sesji naukowych organizowanych w Kielcach w latach 1994, 1995 i 1997 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Andrzej Grzybkowski Leszek Kajzer Jakub Lewicki Andrzej Trybunalski s. 200-209
Zabytkowa kamienica w Polsce międzywojennej : badania, konserwacja, adaptacje Jakub Lewicki s. 241-260
Mur ceglany jako przedmiot badań architektonicznych Jakub Lewicki s. 252-266
Zabytkowe okna : metody badań i konserwacji Jakub Lewicki s. 273-293
[Redakcja kwartalnika "Ochrona Zabytków" : odpowiedź na list A. Majewskiej-Rau] Jakub Lewicki s. 344
Inwentaryzacja zabytków w okresie dwudziestolecia międzywojennego Jakub Lewicki s. 375-390
"Blaski i cienie konserwacji pałacu biskupiego w Kielcach", Jakub Lewicki, w: "Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989. Uwarunkowania polityczne i społeczne", Warszawa 1996 : [recenzja] Jakub Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 460-462