Znaleziono 12 artykułów

Edward Skibiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekt źródłoznawstwa według Brygidy Kürbis Edward Skibiński s. 11-21
Mieszko I : przyczynki do biografii Edward Skibiński s. 15-39
Średniowieczny kronikarz wobec tradycji oralnej – walka Luczan z Czechami w „Kronice Czechów” Kosmasa Edward Skibiński s. 85-93
Udowodnić Czechom Edward Skibiński s. 152-163
"Najstarsze pisma kartuskie", wstęp i oprac. Rafał Witkowski, Witold Lesner, przekład Rafał Witkowski, Edward Skibiński, Anna Świderkówna, Tyniec-Kraków 1997 : [recenzja] Marek Derwich Witold Lesner (aut. dzieła rec.) Edward Skibiński (aut. dzieła rec.) Rafał Witkowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 158
"Retoryka starożytna w "Kronice Wincentego Kadłubka" : sztuka narracji", Krzysztof Pawłowski, Kraków 2003 : [recenzja] Edward Skibiński Krzysztof Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Sapientis Verbum : Alcune reminiscenze filosofico–letterarie nella "Chronica Polonorum" di Vincenzo Kadłubek", Zenon Kaluza [Kałuża], "Archivio Storico Italiano Anno" CLXIV (2006), N. 607, 1, s. 3–35 : [recenzja] Edward Skibiński Zenon Kałuża (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej", Anna Zalewska, Lublin 2005 : [recenzja] Edward Skibiński s. 227-232
Analiza źródeł jako (niezbywalna) podstawa warsztatu historyka : na marginesie pracy Błażeja Śliwińskiego o pierworodnym synu pierwszego króla Polski Edward Skibiński s. 250-268
Antyk w „Kronice Polskiej” Anonima tzw. Galla i w „Translacji św. Mikołaja” tzw. mnicha z Lido jako problem badawczy Edward Skibiński s. 345-360
W sprawie recenzji Tomasza Gintera dotyczącej książki: Leszek Wetesko, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku Edward Skibiński s. 369-374
Uwagi o polemikach : na marginesie dyskusji nad pochodzeniem Anonima Galla Edward Skibiński Jarosław Wenta s. 477-487