Znaleziono 4 artykuły

Jan Wroniszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pochodzeniu Półkoziców Wielowieyskich Jan Wroniszewski s. 125-134
"List dobrego urodzenia Gawina ze Smogorzewa z 1445 roku a problem autorstwa tzw. "Klejnotów Długoszowych", Jan Wroniszewski, "Venerabiles, nobiles et honestii: studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w czterdziestolecie pracy naukowej", Toruń 1997, s. 401-417; "W sprawie pierwotnego kształtu tzw. "Klejnotów Długoszowych", Jan Wroniszewski, "Teki Krakowskie", V, "Prace ofiarowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin", Kraków 1997, s. 201-205 : [recenzja] Piotr Węcowski Jan Wroniszewski (aut. dzieła rec.) s. 163-164
Inskrypcje województwa olsztyńskiego Jarosław Wenta Jan Wroniszewski s. 199-201
„Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku”, Tomasz Jurek, Poznań 1996 : [recenzja] Jan Wroniszewski Tomasz Jurek (aut. dzieła rec.) s. 482-486