Znaleziono 9 artykułów

Anna Świderkówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Koniec - czy początek? Anna Świderkówna s. 103-108
"Bogowie zeszli z Olimpu - Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego", Anna Świderkówna, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Zgórzak Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 117-129
Od Paschy Pierwszego Przymierza do Eucharystii Anna Świderkówna s. 129-136
"Najstarsze pisma kartuskie", wstęp i oprac. Rafał Witkowski, Witold Lesner, przekład Rafał Witkowski, Edward Skibiński, Anna Świderkówna, Tyniec-Kraków 1997 : [recenzja] Marek Derwich Witold Lesner (aut. dzieła rec.) Edward Skibiński (aut. dzieła rec.) Rafał Witkowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 158
"Prawie wszystko o Biblii", Anna Świderkówna, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Banaszek Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 239-245
Recenzja książki „Rozmowy o Biblii” Anny Świderkówny oraz jej książek „Ewangelia według Św. Mateusza” (w nowym przekładzie) i „Bóg Trójjedyny w życiu człowieka” Lech Stachowiak Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"The hellenistic world and the coming of Rome, 2 vols.", Erich S. Gruen, California-London 1984 : [recenzja] Anna Świderkówna Erich S. Gruen (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Sielanka grecka", przełożyła Anna Świderkówna, opracował Jerzy Łanowski, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 80, s. XCVIII, 186; "Sielanki", Teokryt, przełożył i opracował Artur Sandauer, warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 122, 2 nlb. : [recenzja] Mieczysław Brożek Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"Rozmowy o Biblii", Anna Świderkówna, Warszawa 1993; "Rozmowy o Biblii ciąg dalszy", Anna Świderkówna, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek Rzepka Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 585