Znaleziono 10 artykułów

Rafał Witkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odezwa Karaimów łuckich w czasach reform Sejmu Wielkiego Rafał Witkowski s. 53-58
zaak z Trok, syn Abrahama, karaimski uczony z XVI wieku Rafał Witkowski s. 59-69
"Livonijos kronikos", Henrikas Latvis ir Hermanas Vartberge, Vilnius 1991 : [recenzja] Rafał Witkowski Henrikas Latvis (aut. dzieła rec.) Hermanas Vartberge (aut. dzieła rec.) s. 125-126
Glossa do karaimskiej sfragistyki : projekty pieczęci organizacji karaimskich w Polsce przed drugą wojną światową Rafał Witkowski s. 127-144
"Najstarsze pisma kartuskie", wstęp i oprac. Rafał Witkowski, Witold Lesner, przekład Rafał Witkowski, Edward Skibiński, Anna Świderkówna, Tyniec-Kraków 1997 : [recenzja] Marek Derwich Witold Lesner (aut. dzieła rec.) Edward Skibiński (aut. dzieła rec.) Rafał Witkowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 158
Los Karaimów podczas II wojny światowej : kilka uwag historyka Rafał Witkowski s. 159-214
Epizod z życia Seraji Szapszała Rafał Witkowski s. 167-172
Głos w dyskusji naukowej : recenzja pracy Seraji Szapszała „Караимы в Литве” autorstwa Konstantinasa Jablonskisa Rafał Witkowski s. 173-182
Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich w II Rzeczypospolitej : 1924–1928 Rafał Witkowski s. 183-215
"Jerzy Schwengel (1697-1766) : przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła", Rafał Witkowski, Poznań 2004 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Rafał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 248-253