Znaleziono 26 artykułów

Krzysztof Rafał Prokop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na pograniczu z Polską Krzysztof Koźbiał Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Nunzi Apostolici a Vienna", Donato Squicciarini, Città del Vaticano 1998 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Donato Squicciarini (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994", hrsg. von Udo Arnold, Marburg 1998 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Sukcesja apostolska biskupów i arcybiskupów wileńskich oraz białostockich w XIX i XX stuleciu Krzysztof Rafał Prokop s. 165-210
"Genealogien zur Papstgeschichte", bearb. von Christoph Weber unter Mitwirkung von Michael Becker, cz. 3-6, Stuttgart 2001-2002 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Michael Becker (aut. dzieła rec.) Christoph Weber (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Genealogien zur Papstgeschichte", bearb. v. Christoph Weber unter Mitw. v. Michael Becker, cz. 1-2, Stuttgart 1999 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Michael Becker (aut. dzieła rec.) Christoph Weber (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914", Czesław Gil, Kraków 1999 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Czesław Gil (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Supplement to the Guide to Bishops' Registers of England and Wales : A Survey from the Middle Ages to the Abolition of Episcopacy in 1646", David M. Smith, [York] 2004 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop David M. Smith (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Die päpstlichen Referendare 1566–1809 : Chronologie und Prosopographie", bearb. von Christoph Weber, cz. 1–3, Stuttgart 2003 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Christoph Weber (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita", t. IX, "A potificatu Pii PP. X (1903) usque ad pontificatum Benedicti PP. XV (1922)", per Zenonem Pięta, Patavii 2002 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Zenon Pięta (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła wileńskiego z drugiej oraz trzeciej tercji XVIII stulecia Krzysztof Rafał Prokop s. 211-246
"Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder (1945-2001) : ein biographisches Lexikon", hrsg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Franz Xaver Bischof, Clemens Brodkorb, Anton Landersdorfer, Josef Pilvousek und Rudolf Zinnhobler, Berlin 2002 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Franz Xaver Bischof (aut. dzieła rec.) Clemens Brodkorb (aut. dzieła rec.) Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) Anton Landersdorfer (aut. dzieła rec.) Josef Pilvousek (aut. dzieła rec.) Rudolf Zinnhobler (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945 : ein biographisches Lexikon", hrsg. E. Gatz, Berlin 1983; "Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803 : ein biographisches Lexikon", hrsg. E. Gatz unter Mitwirkung v. S. M. Janker, Berlin 1990; "Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648 : ein biographisches Lexikon", hrsg. E. Gatz unter Mitwirkung v. C. Brodkorb, Berlin 1996 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop C. Brodkorb (aut. dzieła rec.) E. Gatz (aut. dzieła rec.) S. M. Janker (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku", red. Mieczysław Pater, Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia", György Jakubinyi, Gyulafehérvár [Alba Iulia] 2004 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop György Jakubinyi (aut. dzieła rec.) s. 221
"Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje", Viktoras Petkus, Vilnius 2002: [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Viktoras Petkus (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448 : ein biographisches Lexikon", hrsg. v. Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb, Berlin 2001 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Clemens Brodkorb (aut. dzieła rec.) Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) s. 236-239
Małopolska, Kraków i Uniwersytet Jagielloński w naukowej biografii Profesora Gerarda Labudy Krzysztof Rafał Prokop s. 243-289
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", cz. 1. "Kaznodziejstwo w Kościele Powszechnym", Kazmierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczpospolitej", Krzysztof Rafał Prokop, Warszawa 1998 : [recenzja] Hubert Jerzy Kaczmarski Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Zarys dziejów diecezji krakowskiej. Cz. 3, Czasy najnowsze", Bolesław Przybyszewski, Kraków 1998 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Bolesław Przybyszewski (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Arcybiskupi Gnieźnieńscy w Tysiącleciu", Krzysztof Rafał Prokop, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Duchowieństwo polskie 1994", oprac. W. Zdaniewicz, J. Isajew, Poznań 1995 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop J. Isajew (aut. dzieła rec.) W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Spis duchowieństwa diecezjalnego w Polsce 1997 : stan na 31 grudnia 1997", red. nauk. W. Zdaniewicz, R. Stępisiewicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop R. Stępisiewicz (aut. dzieła rec.) W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 259-261
Jubileusz ks. prof. Bolesława Przybyszewskiego i o. dra Pawła Sczanieckiego, Kraków-Tyniec, dnia 30 maja 1998 r. Krzysztof Rafał Prokop s. 270-271
O episkopacie tytularnym średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polski : (w związku z książką Krzysztofa Rafała Prokopa, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII-1. poł XVI w.), Kraków 2002, s. 392) Janusz Smołucha Przemysław Stanko Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 535-545