Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2004, Tom 42

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia Brittonum" 'Nenniusza'? : kilka słów o niewielkim dziełku budzącym wielkie kontrowersje Paweł Derecki s. 1-17
Widukind o saskich początkach : Saxo, Turyng i "Landkaufszene" ("Res gestae Saxonicae", I, 5) : naśladownictwo antycznych wzorów, stara saga plemienna czy wytwór uczoności saskich intelektualistów IX-X wieku? Jacek Banaszkiewicz s. 19-35
"Enfances Guillaume, Enfances Vivien, Enfances Renier..." : młodzieńcze dokonania wielkich bohaterów starofrancuskiej epiki rycerskiej Anna Gronowska s. 37-64
Władysław Laskonogi wystawcą dokumentów fundacyjnych klasztoru cystersów w Obrze Krzysztof Benyskiewicz s. 65-78
Stempel tłoka pieczęci rycerskiej - znalezisko z okolic Jawora Dagmara Adamska Tomasz Stolarczyk s. 79-84
"Articuli secte Waldensium" na tle antyheretyckich zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego Jarosław Szymański s. 85-96
Niemieckojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły Przemysław Nowak s. 97-114
W sprawie autorstwa i miejsca napisania "Żywotu pierwszego" Świętego Wojciecha Gerard Labuda s. 115-130
Nowy głos o mapie świata z Ebstorfu : Jürgen Wilke, "Die Ebstorfer Weltkarte", 1. "Textband", 2. "Tafelband" (Veröffentlichungen des Instituts fur Historische Landesforschung der Universität Göttingen, Bd. 39), Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2001 Jerzy Strzelczyk Jürgen Wilke (aut. dzieła rec.) s. 131-135
Przeciwko chybionemu obrazowi związków dzieł literackich i plastycznych : Bogdan Hojdis, "O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza", Gnieźnieńska Firma Wydawnicza "TUM", Gniezno-Poznań 2000 Wojciech Mischke Bogdan Hojdis (aut. dzieła rec.) s. 136-141
"Kartografia christianskogo srednevekov'ja VIII-XIII vv. : teksty, pierevod, kommentarij", Leonid Sergeevič Čekin, Moskva 1999; "Vostočnaja Evropa v rimskoj kartografičeskoj tradicii : teksty, perrvod, kommentarij", Aleksandr Vasil'evič Podosinov, Moskva 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Aleksandr Vasil'evič Podosinov (aut. dzieła rec.) Leonid Sergeevič Čekin (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes im christlichen Europa", Thomas Meier, Stuttgart, 2002 : [recenzja] Elżbieta Dąbrowska Thomas Meier (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"The making of Gratian's decretum", Anders Winroth, Cambridge 2000 : [recenzja] Przemysław Nowak Anders Winroth (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Historická chronologie", Maria Bláhová, Praha 2001 : [recenzja] Izabela Skierska Maria Bláhová (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Alter Christus" : studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa", Marek Walczak, Kraków 2001 : [recenzja] Grażyna Jurkowlaniec Marek Walczak (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Women as Scribes : Book Production and Monastic Reform in Twelfth-Century Bavaria", Alison I. Beach, Cambridge 2004 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Alison I. Beach (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994", hrsg. von Udo Arnold, Marburg 1998 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)", Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Mariusz Weber Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat", red. Wojciech Peltz, Jarosław Dudek, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Jarosław Dudek (aut. dzieła rec.) Wojciech Peltz (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Latinská literatura českého středovĕku do roku 1400", Jana Nechutová, Praha 2000 : [recenzja] Wojciech Baran-Kozłowski Jana Nechutová (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Śląski tygiel : studia z dziejów polskiego średniowiecza", Marek Cetwiński, Częstochowa 2001 : [recenzja] Gerard Kucharski Marek Cetwiński (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku", wyd. Przemysław Nowak i Piotr Pokora (z przedmową Stefana K. Kuczyńskiego), Poznań 2004 : [recenzja] Jan Tęgowski Stefan K. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Przemysław Nowak (aut. dzieła rec.) Piotr Pokora (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz = Kronika klasztoru kanoników regularnych (Św. Augustyna) w Kłodzku", edidit Wojciech Mrozowicz, Wratislaviae (Wrocław) 2003 : [recenzja] Marek Derwich Wojciech Mrozowicz (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Genealogien zur Papstgeschichte", bearb. von Christoph Weber unter Mitwirkung von Michael Becker, cz. 3-6, Stuttgart 2001-2002 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Michael Becker (aut. dzieła rec.) Christoph Weber (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim", Bogdan W. Brzustowicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Robert Bubczyk Bogdan W. Brzustowicz (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"The Penitentiary as a Well of Grace in the Middle Ages : the Exemplar of the Province of Uppsala 1448-1527", Kirsi Salonen, Helsinki 2001 : [recenzja] Monika Saczyńska-Kaliszuk Kirsi Salonen (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Czas w małych miastach : studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski", Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa-Pułtusk 2003 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Metrykanci koronni : rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku", Wojciech Krawczuk, Kraków 2002 : [recenzja] Waldemar Chorążyczewski Wojciech Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Radziwiłłowie : obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne", praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Stępnika, Lublin 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Nekrologi Kuriera Warszawskiego 1821-1939", oprac. Andrzej Tadeusz Tyszka, t. I: "1821-1845", Warszawa 2001 : [recenzja] Jolanta Sikorska-Kulesza Andrzej Tadeusz Tyszka (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Arabskie opisanie Słowian : źródła do dziejów średniowiecznej kultury", Urszula Lewicka-Rajewska, Wrocław 2004 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Urszula Lewiska-Rajewska (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Święty Patryk", Kazimierz Panuś, Kraków 2004 : [recenzja] Paweł Derecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 185
"Vita Adalberti Aquensis", Jürgen Hoffmann, "Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters", 57, 2001, 2. 157-163; "Gnesen-Aachen-Rom : Otto III. und der Kult des hl. Adalbert : Beobachtungen zum älteren Adalbertsleben", Johannes Fried, "Polen und Deutschland vor 1000 Jahren : die Berliner Tagung über den "Akt von Gnesnen", Michael Borgolte, Berlin 2002, s. 235-279 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Johannes Fried (aut. dzieła rec.) Jürgen Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Trakt cesarski : Iława-Gniezno-Magdeburg", Poznań 2002 : [recenzja] Marek Derwich s. 187-188
"Evangeliář Zábrdovický a Svatovítská Apokalypsa", Pavol Černý, Praha 2004 : [recenzja] Jerzy Kaliszuk Pavol Černý (aut. dzieła rec.) s. 188
"Totius orbis descriptio : die "Otia Imperialia" des Gervasius von Tilbury : eine höfische Enzyklopädie und die scientia naturalis", Michael Rothmann, w: "Die Enzyklopädie im Wandel von Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit", hrsg. von Christel Meier, red. Stefan Schuler und Marcus Heckenkamp. Akten des Kolloquiums des Projekts D im Sonderforschungsbereich 231 (29.11-1.12.1996), München 2002, s. 189-224 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Michael Rothmann (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej", Jan Ptak, Lublin 2002 : [recenzja] Iwona M. Dacka Jan Ptak (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej", Tomasz Ślęczka, Wrocław 2003 : [recenzja] Marek Derwich Tomasz Ślęczka (aut. dzieła rec.) s. 189
"Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce", Urszula Świderska, Zielona Góra 2001 : [recenzja] Gerard Kucharski Urszula Świderska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83", innitendis materiis praeparatiis a Vincento Urban edidit Casimirus Dola, in linguam Polonorum convertit Norbertus Widok, Wratislaviae-Opoliae 2004 : [recenzja] Marek Derwich Kazimerz Dola (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 191
"Album pozdnĕ středovĕkého písma. Severní Čechy". Svazek 1. "Soudní knihy města Loun = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis", Volumen 1. "Libri iudiciales civitatis Lunae, H. Pátková, Dolní Břežany 2002; "Severní Čechy". Svazek 2. "Městská kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem 1438-1514 = "Bohemia septentrionalis". Volumen 2. "Liber iudicialis et memorabilium civitatis Austiae super Albea 1438-1514", H. Pátková, Dolní Břežany 2003; "Severní Čechy", Svazek 3, "Kniha přijímání za měšt'any města České Lípy 1461-1722" = "Bohemia septentrionalis", Volumen 3: "Liber civium civitatis Lipae 1461-1722", H. Pátková, Dolní Břežany 2002 : [recenzja] Jerzy Kaliszuk Hana Pátková (aut. dzieła rec.) s. 191
"Caelum et regnum : studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia", Bogusław Pfeiffer : [recenzja] Iwona M. Dacka Bogusław Pfeiffer (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Poematy rycerskie", Jan Białobocki, wstęp i oprac. Piotr Borek, Kraków 2004 : [recenzja] Marceli Kosman Jan Białobocki (aut. dzieła rec.) Piotr Borek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Pamiętniki (1795-1875)", Kazimierz Bujnicki, wstęp i oprac. Paweł Bukowiec, Kraków 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Kazimierz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Paweł Bukowiec (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Protokolarz albo "Czerwona księga" Mysłowic", wyd. Alina Kowalska, Antoni Piwowarczyk, pod red. Antoniego Barciaka : [recenzja] Maria Starnawska Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) Alina Kowalska (aut. dzieła rec.) Antoni Piwowarczyk (aut. dzieła rec.) s. 194
"Manuál Enzyklopedie českých dĕjin (Příručka pro zpracovatele-Heslář- Vzorová hesla)", oprac. Jaroslav Pánek i Oldřich Tůma, przy współpracy z Jiřim Mikulcem [et al.], Praha 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Namų užrašai", Motiejus Valančius, sudarė Aldona Prašmantaitė, Vilnius 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Aldona Prašmantaitė (aut. dzieła rec.) Motiejus Valančius (aut. dzieła rec.) s. 195
"Handbuch der Geschichte Russlands", Bd. 6, hrsg. von Klaus Zernack: "Einführung in Literatur, Quellen und Hilfsmittel", Peter Hoffmann (unter Mitarbeit von Lothar Kölm), Stuttgart 2004 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Peter Hoffmann (aut. dzieła rec.) Lothar Kölm (aut. dzieła rec.) s. 196
"Stan i perspektywy polskiej dyplomatyki średniowiecznej i wczesnonowożytnej" : forum dyskusyjne "Belliculum diplomaticum Lublinense I" (Lublin 8-9 XII 2003) Agnieszka Kuś s. 197-199
Deutsch-Polnischer Gesprächskreis zur Quellenedition : Edition von historiographischen Quellen : Editorische Methoden und Projekte (Berlin, 7-8 XI 2003) Marek Słoń s. 199-200
"Kancelaria królewska : między władzą a społeczeństwem" : spotkanie drugie (Kraków, 14 IV 2004) Rafał Górny s. 200-201
"Inschriften und europäische Schatzkunst" : X. Internationale Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik (Halberstadt 20-23 V 2004) Jarosław Wenta s. 200
II Krakowskie kolokwium herladyczne "Pieczcie herbowe, herby na pieczęciach" (25-26 XI 2004) Sylwia Pisarska s. 201-203
Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego. s. 204
Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 204
Sprostowanie. s. 204