Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Ełckie
2012, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Paweł Tarasiewicz s. 5
The status of translation studies in contemporary higher education : English, not German, as the main language taught in translation studies programs in Poland Agnieszka Gilewska Aniela Staszewska s. 7-17
Developing a continuum of experiences for Catholic faith formation Gerard O'Shea s. 19-39
Restoring the foundations of reason and faith in religious education Gerard O'Shea s. 41-56
Some philosophical remarks on educating genuine leaders Paweł Tarasiewicz s. 57-67
Grundlinien der Ethik von Maximilian Beck Urbano Ferrer s. 69-80
Perspectivas de la etica civil : valores democraticos y virtudes civicas Urbano Ferrer s. 81-93
El voluntarismo en Escoto : voluntad y libertad Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés s. 95-115
Plotinus' adoption of Aristotle's doctrine of act ("energeia") Curtis L. Hancock s. 117-135
Globalization, nationalism, and the present US immigration troubles Peter A. Redpath s. 137-146
Wissen und Glaube in Bezug auf die Wahrheit nach dem Hl. Thomas von Aquin Marcin Sieńkowski s. 147-159
Niezrealizowany plan kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie obrad IV sesji Soboru Watykańskiego II (1965 roku) Krzysztof Bielawny s. 161-188
Walka o utrzymanie nauczania religii w szkołach w okresie polski ludowej Sabina Bober s. 189-200
Praca fizyczna we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Benedykta z Nursji, Cezarego z Arles, Kolumbana Młodszego i Izydora z Sewilli Olga Cyrek s. 201-217
Współczesne graffiti - wyzwanie badaczy życia codziennego Janusz Hochleitner s. 219-231
Dzieje placówki duszpasterskiej w Piszu przed II wojną światową Marek Jodkowski s. 233-245
Akcja antykatolicka w Polsce i jej autorzy (1947-1956) Bogdan Sekściński s. 247-271
Kształtowanie się znaczenia nazwy "Mazowsze" na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem XII-XIX wieku Marek Truszczyński s. 273-287
"Ewangelia według św. Łukasza" jako dokument historyczny w świetle "Dawnych dziejów Izraela" Józefa Flawiusza Jacek Wojda s. 289-310
Powojenne losy kościoła św. Katarzyny w Braniewie w świetle archiwaliów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie Jacek Wojtkowski s. 311-333
Kwestia udziału katolików w życiu społeczno-politycznym na łamach prasy diecezjalnej Polski północno-wschodniej w latach 1989-2009 Wojciech Guzewicz s. 335-350
Oddziaływanie i wpływ mediów audiowizualnych : zarys problematyki Małgorzata Laskowska s. 351-360
Prawne i etyczne ograniczenia wolności słowa Jacek Mrozek s. 361-374
Zjednoczenie z Bogiem w kontekście ludzkiej grzeszności i możliwość niegrzeszenia w świetle Pierwszego Listu Jana Dariusz Adamczyk s. 373-387
Argumenty przemawiające za bóstwem Jezusa Chrystusa w "De Trinitate" Hilarego z Poitiers Grzegorz Jaśkiewicz s. 389-404
Opcja preferencyjna na rzecz ubogich realizacja przykazania miłości : z perspektywy globalnej i Polski Marek Kluz s. 405-416
Jakiego Kościoła pragnie człowiek? : model instytucjonalny i wspólnotowy w refleksji katechetycznej Tomasz Kopiczko s. 417-428
El milagro en la teología contemporánea Karol Sokołowski s. 429-451
Próby interpretacji nauki o grzechu pierworodnym w świetle teorii ewolucji w teologii katolickiej Tomasz Stwora s. 453-468
Czy w homilii jest miejsce na politykę? Wojciech Turowski s. 469-484
Bigamia w polskim prawie karnym Dariusz Charko s. 485-492
Piractwo somalijskie a polskie prawo karne na przykładzie przestępstwa przejęcia kontroli nad statkiem wodnym Kamil Frąckowiak Piotr Jankowski s. 493-510
Jawność postępowań dyscyplinarnych Anna Korzeniewska-Lasota s. 511-524
Przestępstwo pomówienia (zniesławienia) w teorii prawa karnego materialnego Jacek Mrozek s. 525-539
Scena religijna wobec realizmu : portret wotywny i portret ukryty w obrazie "Opłakiwanie" z kościoła św. Katarzyny w Braniewie Jowita Jagla s. 541-555
Sprawozdanie z IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Gliwice-Katowice-Wisła 17-21 września 2012 r. Antoni Skowroński s. 557-562
"Dziedzictwo historyczno-artystyczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome", Janina Bosko, Jacek Maciej Wojtkowski, Olsztyn 2011 : [recenzja] Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska Janina Bosko (aut. dzieła rec.) Jacek Maciej Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 563-567