Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia Ełckie
2014, Tom 16, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka kreacjonizmu i ewolucjonizmu w pismach prof. Józefa M. Dołęgi Dominika Dzwonkowska s. 151-162
Braniewo w okresie powstania Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Aleksandryjskiej Andrzej Kopiczko s. 163-182
Ludowa rzeźba drewniana w wyposażeniu warmińskich kapliczek i krzyży dawniej i dziś Stanisław Kuprjaniuk s. 183-202
Wizytacje pasterskie bpa Czesława Rydzewskiego na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie w lipcu 1947 r. Wojciech Guzewicz s. 203-212
Historia duszpasterstwa katolickiego w parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku nad Biebrzą w latach 1914-1997 Jacek W. Czartoszewski s. 213-239
Historia powstania Muzeum Diecezjalnego w Łomży Tomasz Grabowski s. 241-250
"Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II", Zbigniew Zarembski, Toruń 2013 : [recenzja] Dariusz Lipiec Zbigniew Zarembski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
Sprawozdanie z „Zebrania Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11 marca 2014 roku Marcin Sieńkowski s. 255-262