Znaleziono 16 artykułów

Wojciech Turowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczyny ubóstwa duchowego Wojciech Turowski s. 89-106
"Ecclesia creata" w liturgii Kościoła Wojciech Turowski s. 93-111
Maryja w przepowiadaniu wielkopostnym i wielkanocnym Wojciech Turowski s. 134-148
Komunikacja Słowa Bożego a komunikat zwrotny Wojciech Turowski s. 144-160
Jak przepowiadać do dzieci? Wojciech Turowski s. 189-199
Obecność Maryi w przepowiadaniu narodzenia Chrystusa Wojciech Turowski s. 196-213
Miejsce głoszenia kerygmatu we wspólnocie parafialnej Wojciech Turowski s. 211-230
Rekolekcje szkolne ewangelizacją młodzieży Wojciech Turowski s. 219-233
Jaki powinien być kaznodzieja XXI wieku? Wojciech Turowski s. 357-366
Sprawozdanie z Sympozjum homiletycznego: „Jak przepowiadać dziś? Głoszenie Słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary”. Wydział Teologii UWM, Olsztyn, 24-25 października 2012 r. Wojciech Turowski s. 433-436
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy w homilii jest miejsce na politykę? Wojciech Turowski s. 469-484
Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego "Matka i mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej" : Licheń, 15 listopada 2008 r. Wojciech Turowski s. 501-503
Sprawozdanie z sympozjum "Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego w świetle adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini", WSnR Łomianki, 10 maj 2011 r. Wojciech Turowski s. 503-506
Sprawozdanie z sympozjum pastoralistów polskich "Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności", WSD Łomża, 16-17 maj 2011 r. Wojciech Turowski s. 507-510
"Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie", Jan Twardy, Przemyśl 2009 : [recenzja] Wojciech Turowski Jan Twardy (aut. dzieła rec.) s. 526-527
"Podręcznik retoryki homiletycznej", Mirosław Korolko, Kraków 2010 : [recenzja] Wojciech Turowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 528-529