Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Studia Ełckie
2013, Tom 15, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świętego Tomasza z Akwinu możliwy dialog z "nowym ateizmem" Łukasz Pałubicki s. 279-289
Związki bpa Edwarda Samsela z Kośiołem na terenach obecnej Białorusi Wojciech Guzewicz s. 291-303
Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Gołdapi w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 305-319
"Wspólne Ddziedzictwo" jako kronika środowiska polskiego w Krzemieńcu Janusz Gołota s. 321-334
Inspiracje tradycji chrześcijańskiej duchowości w praktyce kierownictwa duchowego wolontariusza Ryszard Sawicki s. 335-347
Troska o czystość wiary w rodzinie i we wspólnotach eklezjalnych w Kapadocji według św. Grzegorza z Nyssy Stanisław Strękowski s. 349-367
O sprytnych sposobach wypatrywania ducha. Przyczynek do ikonografii płynności Krzysztof Cichoń s. 369-392
Kierunki i formy działania społeczności wiejskiej na przykładzie wniosków składanych do lokalnej grupy działania "Lider w EGO" Ryszard Skawiński s. 393-418
Wykaz publikacji ks. prof. dra hab Wojciecha Guzewicza za lata 1993-2012 Wojciech Guzewicz s. 419-444
"Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse", red. Michael Böhnke, Thomas Schüller, Regensburg, 2011 : [recenzja] Dariusz Lipiec Michael Böhnke (aut. dzieła rec.) Thomas Schüller (aut. dzieła rec.) s. 445-448