Znaleziono 7 artykułów

Ryszard Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religijność młodzieży zaangażowanej w wolontariat szkolnych kół Caritas w diecezji ełckiej w świetle badań empirycznych Ryszard Sawicki s. 95-118
Duszpasterstwo małżeństw sakramentalnych w kryzysie : wspólnota trudnych małżeństw "Sychar" Ryszard Sawicki s. 119-142
Chrześcijański wymiar wolontariatu w posoborowym nauczaniu papieskim Ryszard Sawicki s. 171-187
Propagowanie wśród młodzieży wolontariatu szkolnych kół Caritas w perspektywie teologii pastoralnej i marketingu społecznego Ryszard Sawicki s. 263-281
Prosociality of members of School Groups of Caritas in the Diocese Ełk in light of empirical research Ryszard Sawicki s. 281-303
Sprawozdanie z sympozjum jubileuszowego "Pastoralista w praktyce i teorii" poświęconego osobie ks. prof. UKSW dr. hab. Edmunda Robka SAC, Warszawa, 10 lutego 2014 r. Ryszard Sawicki s. 323-327
Inspiracje tradycji chrześcijańskiej duchowości w praktyce kierownictwa duchowego wolontariusza Ryszard Sawicki s. 335-347