Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Studia Ełckie
2014, Tom 16, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Internowanie biskupa Stanisława Łukomskiego, czyli o obchodach żałobnych marszałka Piłsudskiego w diecezji łomżyńskiej Wojciech Guzewicz s. 267-279
Z dziejów katolickiej placówki duszpasterskiej w Olecku w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 281-301
„Projekt Regina Protmann" - szkic z historii podmiotowości w Prusach XVI wieku Grzegorz Białuński Bogdan Radzicki s. 303-339
Vulgarised Rahnerianism and Post-critical Recontextualisation: Solvents of Catholic Identity in Contemporary Catechesis Gerard O'Shea s. 341-373
Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowości człowieka Marek Kluz s. 375-390
Kobiety w kulturze i religii społeczności żydowskiej w świetle Ksiąg Machabejskich Grzegorz M. Baran s. 391-426
Marketing w Parafii Dariusz Lipiec s. 427-440
Von Information zu Kreation : Darstellung der ermländi-schen Walfahrtsorte im „Ermländischen Hauskalender" Barbara Sapała s. 441-457
Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie". Kraków, Uni-wersytet Papieski Jana Pawła II 23-24 października 2013 r. Dariusz Lipiec s. 459-462
"Złota legenda znad polskich jezior i lasów", Jan Skorupski, Kielce 2014 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Jan Skorupski (aut. dzieła rec.) s. 463-466