Znaleziono 19 artykułów

Marek Jodkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedwojenne dzieje katolickiej parafii w Olsztynku Marek Jodkowski s. 55-67
Prabuckie czasy księdza Carla Stalinskiego Marek Jodkowski s. 75-87
Entstehung und Aufbau der Gemeinde zum Heiligen Adalbert in Soldau im 19. Jahrhundert Marek Jodkowski s. 75-92
Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Morągu w XIX wieku Marek Jodkowski s. 85-94
Troska o stan materialny kościoła pw. św. Katarzyny w Braniewie XIX i 1. połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 87-107
Dni świąteczne diecezji warmińskiej w XIX wieku Marek Jodkowski s. 91-102
Straty materialne diecezji warmińskiej w czasie pierwszej wojny światowej Marek Jodkowski s. 209-221
Troska o ewangelickie budynki kościelne w Pieniężnie w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 213-226
Dzieje placówki duszpasterskiej w Piszu przed II wojną światową Marek Jodkowski s. 233-245
Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu Marek Jodkowski s. 251-262
Katolicka placówka duszpasterska w Suszu w latach 1879–1884 Marek Jodkowski s. 257-270
Z dziejów katolickiej placówki duszpasterskiej w Olecku w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 281-301
Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Gołdapi w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 305-319
Geneza i powstanie katolickiej parafii i w Dąbrównie w XIX wieku Marek Jodkowski s. 305-316
Z dziejów katolickiej parafii w Miłakowie w XIX wieku Marek Jodkowski s. 309-322
Katolicka placówka duszpasterska w Bilderweitschen w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 327-347
Katolicka parafia w Tylży w XIX wieku Marek Jodkowski s. 357-371
Historia mazurskiej parafii pw. św. Józefa w Opaleńcu w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 421-435
Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku Marek Jodkowski s. 747-760