Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Ełckie
2013, Tom 15, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki państwo-Kościół w PRL w latach 1957-1961 : ujęcie analityczne Marek Truszczyński s. 141-160
Przygotowanie do małżeństwa w świetle prasy młodzieżowej w Polsce w latach 2006-2010 Wojciech Guzewicz Natalia Józefowicz s. 161-183
Praktyka stosowania środków zapobiegawczych w polskich prokuraturach apelacyjnych w latach 2007-2010 Dariusz Charko s. 185-201
Jezus i Jego Krzyż - – rozważania na marginesie myśli teologicznej Josepha Ratzingera Piotr Kaczmarek s. 203-217
Rekolekcje szkolne ewangelizacją młodzieży Wojciech Turowski s. 219-233
Apteka jako alegoryczny obraz świata : XVII-wieczne malowidła z klasztoru pijarów w Rzeszowie Monika Jagla s. 235-256
"Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010", M. Radziłowicz, (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, prof. UWM)" : [recenzja] Stanisław Strękowski Marcin Radziłowicz (aut. dzieła rec.) s. 257-263
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Wiara i Kultura. Razem czy osobno?” zorganizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Warszawa, 13 kwietnia 2013 r. Piotr Kaczmarek s. 265-269
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Przepowiadanie. Od starożytności do współczeności" - Ełk, 30 stycznia 2013 r. Marcin Sieńkowski s. 269-272