Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia Ełckie
2014, Tom 16, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La noción de experiencia ética en Karol Wojtyla Urbano Ferrer s. 471-481
Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełnienia pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (100 § 2 pkt 4 k.p.) Krystyna Ziółkowska s. 483-494
Przyczyny i procedura wydalenia ze stanu duchownego Marta Wronowska s. 495-522
Katechizować w duchu Nowej Ewangelizacji Barbara Rozen s. 523-543
Duch Święty prowadzi ku zbawieniu Grzegorz Maj s. 545-557
Przesłanie „Pieśni pochwalnej" na cześć Judy Machabeusza (1Mch 3,3-9) Grzegorz M. Baran s. 559-590
Homila (neo)apologetyczna, jako współczesna forma przepowiadania Tomasz Szałanda s. 591-602
Lista recenzentów: Studia Ełckie 2014 s. 603-604