Znaleziono 12 artykułów

Krystyna Ziółkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełniania pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy : 100 § 2 pkt 4 k.p. Krystyna Ziółkowska s. 67-77
Rola ławnika sądowego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości Krystyna Ziółkowska s. 69-75
Dopuszczalność kontroli osobistej pracownika a obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy Krystyna Ziółkowska s. 131-142
Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Krystyna Ziołkowska s. 183-191
Wybrane instytucje prawa pracy służące polityce prorodzinnej Klaudia Stelmaszuk Krystyna Ziółkowska s. 211-224
Podstawy prawne zatrudniania dziennikarzy – główne pojęcia Krystyna Ziółkowska s. 219-226
Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy Krystyna Ziółkowska s. 227-240
Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w relacji do pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy Krystyna Ziółkowska s. 235-243
Konsekwencje naruszenia umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Krystyna Ziółkowska s. 241-254
Nowe rozwiązania prorodzinne na podstawie prawa polskiego oraz europejskiego Krystyna Ziółkowska s. 273-282
Kontrakty menedżerskie jako pozapracownicze podstawy zatrudnienia Krystyna Ziółkowska s. 471-478
Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełnienia pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (100 § 2 pkt 4 k.p.) Krystyna Ziółkowska s. 483-494