Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Studia Ełckie
2009, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konceptualizacja doświadczenia wojny i okupacji w twórczości reportażowej Krzysztofa Kąkolewskiego : świadectwo - pamięć - gest etyczny Joanna Szydłowska s. 9-19
Tęsknota za utraconym rajem? : kilka uwag na temat fenomenu "Heimat" Radosław Supranowicz s. 21-28
Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego Mikołaj Krasnodębski s. 29-58
Uporczywa prokreacja Tomasz Orłowski s. 59-75
Filozofia na Areopagu idei, czyli postmodernizm i jego obecność we współczesnej kulturze i sztuce Piotr Przemielewski s. 77-90
"Osoba" jako kryterium badawcze Paweł Tarasiewicz s. 91-101
Udział biskupów polskich w obradach Soboru Watykańskiego II Krzysztof Bielawny s. 103-122
Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy Janusz Hochleitner s. 123-136
Quelle place trouve l'histoire dans les recherches théologiques de Karl Rahner et d'Henri de Lubac? Jacek Wojda s. 137-164
Prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej a działalność prasy Jacek Janusz Mrozek s. 165-178
Tajemnica zawodowa dziennikarza i jej ochrona w polskim systemie prawnym Jacek Janusz Mrozek s. 179-190
Reforma szkolnictwa zawodowego w "Gazecie Wyborczej" w latach 1992-2002 Ryszard Skawiński s. 191-207
List biskupa Stanisława Łukomskiego do wojewody białostockiego z 13 października 1945 r. Wojciech Guzewicz s. 209-213
Orędzie bpa Stanisława Łukomskiego do diecezjan z 16 sierpnia 1947 r. Wojciech Guzewicz s. 215-221
Sankcje we współczesnym czeskim i polskim prawie podatkowym Damian Czudek Janusz Orłowski Dana Šramkova s. 223-237
Pojęcie instrumentu finansowego Szymon Kisiel Mariola Lemonnier s. 239-246
Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości - problemy praktyczne Bogumił Pahl s. 247-261
Model administracji podatkowej w Polsce w latach 1934-1939 jako wzorzec budowy efektywnej administracji podatkowej Krzysztof Teszner s. 263-279
Prawnofinansowe aspekty funduszu kościelnego Marek Tyrakowski s. 281-293
Wolne związki a ideologia "gender" : zagrożenia relatywizmem etycznym na polu seksualności ludzkiej w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny : "Rodzina, małżeństwo i wolne związki" Stanisław Biały s. 295-314
Etyczne aspekty pracy widzianej jako odpowiedzialność za dobro wspólne Stanisław Biały s. 315-325
Obraz człowieka w doktrynie Świadków Jehowy Jacek Uchan s. 327-344
Implikacje kwartetu metafizycznego Leszka Kołakowskiego : glossa humanistyki Anita Frankowiak s. 345-353
Dzieje, rola i zadania kościoła katedralnego w diecezji ełckiej w latach 1992-2007 Wojciech Guzewicz s. 355-361
Sprawozdanie z sympozjum naukowego o św. Pawle (Sui sentieri di Paolo), Papieski Uniwersytet Salezjański, Rzym 23-24 kwiecień 2009 Tomasz Kopiczko s. 363-366
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego nt. "Humanizm tomistyczny a przyszłość cywilizacji", Baltimore (USA), 1-3 października 2009 r. Paweł Tarasiewicz s. 367-369
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Bezpieczeństwo człowieka a wartości", Drohiczyn, 7-9 września 2009 r. Paweł Tarasiewicz s. 370-371
Sprawozdanie z XI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Spór o rozumienie filozofii", które odbyło się 11 grudnia 2008 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Michał Jasiński s. 372-377
"Czas trwania", Wojciech Guzewicz, Sabina Turowska, Ełk 2009 : [recenzja] Henryka Sawicka Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Sabina Turowska (aut. dzieła rec.) s. 379-383
"Z dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku (1987-2008)", Czesław Dadura, Olecko 2009 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Czesław Dadura (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych", red. R. Buchta, K. Sosna, Katowice 2007: [recenzja] Dariusz Lipiec Roman Buchta (aut. dzieła rec.) Krzysztof Sosna (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Kościoły i parafie ziemi ełckiej", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Michał Jasiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 390-392
"Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu Lipsk", Wojciech Guzewicz, Ełk 2009 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 393-395
"Parafia Różyńsk Wielki 1958/1982-2008", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 396-398
"Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic", Robert Klimowicz, Ełk 2009 : [recenzja] Marcin Radziłowicz Robert Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych", Marta Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jacek Janusz Mrozek Marta Romańczuk-Grącka s. 403-404
"Ks. Marian Szczęsny (1942-2006)", red. Wojciech Guzewicz, Olecko 2007 : [recenzja] Marcin Radziłowicz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Sanktuarium Maryjne w nauczaniu Jana Pawła II", Wiesław Taraska, Sandomierz 2008 : [recenzja] Dariusz Lipiec Wiesław Taraska (aut. dzieła rec.) s. 409-412