Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Studia Ełckie
2010, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy amerykański step pachnie? : egzotyczne krajobrazy Stanów Zjednoczonych w twórczości Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego Maria Rółkowska s. 7-17
Ocena jezuitów w dwudziestowiecznych polskich powieściach historycznych : między faktami, ideologią i artyzmem Ryszard Skawiński s. 19-36
Narracje z historią w tle, czyli Kopernik w szponach popkultury : (Artur Górski, "Zdrada Kopernika") Joanna Szydłowska s. 37-46
Über die realistische Pädagogik in Polen Mikołaj Krasnodębski s. 47-58
Granice uporczywej terapii Tomasz Orłowski s. 59-72
Testament życia - promocja ludzkiej wolności? Tomasz Orłowski s. 73-88
Ludzka natura a państwo Paweł Tarasiewicz s. 89-100
Podmiotowe podstawy afirmacji istnienia Boga w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej Paweł Tarasiewicz s. 101-111
Relatywizm w krajobrazie pometafizycznym : relatywizm w procesie strukturowania świata i systemu Jacek Zieliński s. 113-128
Związek Katolicki w diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej Wojciech Guzewicz s. 129-157
100 lat historii parafii św. Wojciecha w Elblągu Janusz Hochleitner s. 159-187
Działalność ustawodawcza bpa Edwarda Eugeniusza Samsela (2000-2003) Andrzej Pieńkowski s. 189-202
Bilans udziału wojsk polskich w Iraku na łamach "Rzeczpospolitej" w latach 2003-2008 Wojciech Guzewicz Michał Żyliński s. 203-219
Kulturowo-kulinarne fusion, czyli rodziny binacjonalne - jako przykład komunikowania międzykulturowego - w świetle prasy polskiej Maria Rółkowska s. 221-227
Legalność uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Bułajewski s. 229-241
Weksel jako dłużny papier wartościowy Szymon Kisiel Mariola Lemonnier s. 243-252
Gwarancje prawa do obrony w świetle instrukcji "Dignitas connubbi" Grzegorz Leszczyński s. 253-265
Specyfika organizacji samorządu terytorialnego we Francji Michał Mariański s. 267-286
Opodatkowanie budynków wzniesionych na gruncie użytkownika wieczystego przez osobę trzecią Bogumił Pahl s. 287-294
Europeizacja prawa finansowego na przykładzie prawa celnego i walutowego David Sehnálek Dana Šramkova s. 295-301
Funkcjonowanie i ochrona praw rodziny w ustawodawstwie polskim i Unii Europejskiej Roman Szewczyk s. 303-316
Podstawowe preferencje finansowe związane z działalnością kościołów i związków wyznaniowych Marek Tyrakowski s. 317-328
Przepowiadanie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci - studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym Jerzy Sikora s. 329-344
Małżeństwo w nauczaniu świadków Jehowy : Bóg - twórcą małżeństwa Jacek Uchan s. 345-355
L'Église catholique et la vertu de la tolérance Jacek Wojda s. 357-377
Aborcja - wyzwolenie czy zbrodnia? Mariusz Brakoniecki s. 379-390
Bibliografia zawartości czasopisma "Studia Teologiczne" : tomy 1-10 (1983-1992) Wojciech Guzewicz s. 391-404
Wizerunek św. Brunona z giżyckiego sanktuarium Michał Jasiński s. 405-409
Globalizacja wartości? Piotr Krajewski s. 411-415
Współczesne obszary rozwoju pedagogiki społecznej i nowe możliwości w studiowaniu tej dyscypliny wiedzy : okiem dydaktyka Ryszard Skawiński s. 417-433
Sprawozdanie z działalności redaktora naczelnego "Studiów Ełckich" - ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 2006-2009 Wojciech Guzewicz s. 435-437
Sprawozdanie z konferencji przedmiotowej "Przekład w komunikacji wielojęzycznej i w nauczaniu języków obcych", Ełk, 17 czerwca 2010 r. Agnieszka Gilewska s. 438-439
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego nt. "Zdepersonalizowane społeczeństwo? Propozycje edukacyjne", Barcelona, 13-15 maja 2010 r. Paweł Tarasiewicz s. 440-442
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów", Kraków 11-12 września 2009 r. Roman Szewczyk s. 443-445
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Filozoficznej nt. "Czy, jaka i dlaczego jest potrzebna filozofia dzisiaj?", Lublin, 23 kwietnia 2010 r. Paweł Tarasiewicz s. 446-448
"Człowiek i prawo naturalne", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2009 : [recenzja] Tomasz Duma Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 449-453
O dysertacji doktorskiej ks. Tadeusza Białousa Wojciech Guzewicz Tadeusz Białous (aut. dzieła rec.) s. 454-458
O nowym tomie "Rocznika Ełckiego Wojciech Guzewicz s. 459-461
"Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu lipskiego", Wojciech Guzewicz, Ełk 2009 : [recenzja] Michał Jasiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 462-463
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Andrzej Pieńkowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"W tle cudownego medalika", Barbara Lisowska, Wojciech Guzewicz, Warszawa-Ełk 2010 : [recenzja] Andrzej Pieńkowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 466-468
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka (1888-1943)", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 469-472
"Parafia Cichy 1952-2009", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 473-477
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Józef Skrocki Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 478-482
"Parafia Cichy 1952-2010", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Józef Skrocki Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 483-488
"Abc pisania prac licencjackich i magisterskich", Wojciech Guzewicz, Ełk-Olsztyn 2010 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 489-490
"Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji", red. Rafał Dowgier, Białystok 2009 : [recenzja] Krzysztof Teszner Rafał Dowgier (aut. dzieła rec.) s. 491-494