Znaleziono 17 artykułów

Mikołaj Krasnodębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego Mikołaj Krasnodębski s. 29-58
O realistyczną filozofię wychowania : idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice Mikołaj Krasnodębski s. 45-64
Teoria osobowych relacji istnieniowych jako fundament rodziny w filozofii Mieczysława Gogacza Mikołaj Krasnodębski s. 45-59
Über die realistische Pädagogik in Polen Mikołaj Krasnodębski s. 47-58
"Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy", Władysław Misiak, Warszawa 2012 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Władysław Misiak (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marcin Wasilewski Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 143-148
"Suma teologiczna. T. 35 : Słownik terminów", oprac. Artur Andrzejuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka", Tomasz Stępień, Warszawa 2003 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Filozofia człowieka", Roman Darowski, Kraków 2002 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu", Artur Andrzejuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 242-246
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii Izabella Andrzejuk Mikołaj Krasnodębski Eryk Łażewski s. 251-270
"Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jakub Wójcik Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 258-264
"Filozofia społeczna w >>Przeglądzie Powszechnym<< w latach 1884-1939", Stanisław Krajski, Warszawa 2003 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Stanisław Krajski (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Integralna antropologia wychowania : filozofia wychowująca tomizmu konsekwentnego", Mikołaj Krasnodębski, Białystok 2013 : [recenzja] Sebastian Taboł Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Człowiek i paideia : realistyczne podstawy filozofii wychowania", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jakub Wójcik Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 278-284
"Dusza i ciało : zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Zembrzuski Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 297-301
Zagadnienie pożądania w antropologii Franciszka Gabryla (1866-1914) Mikołaj Krasnodębski s. 329-349