Znaleziono 9 artykułów

Jacek Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany strukturalne i prawne funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego w okresie międzywojennym Jacek Zieliński s. 55-62
Relatywizm w krajobrazie pometafizycznym : relatywizm w procesie strukturowania świata i systemu Jacek Zieliński s. 113-128
Nowa europejska polityka morska : zarządzanie i interesy Polski Aleksandr Owłaszczenko Jacek Zieliński s. 149-162
Pierwszy polski Synod Plenarny w odrodzonej Rzeczpospolitej : okres przygotowań Jacek Zieliński s. 237-299
Umiejscowienie religii w postsekularnej pometafizyczności : diagnozowanie świata życia Jacek Zieliński s. 257-265
Czy islam jest dziś „znakiem czasu”? : profesorem Eugeniuszem Sakowiczem rozmawiają Grzegorz Krupa Eugeniusz Sakowicz Jacek Zieliński s. 287-295
Próby odnowienia radzieckiego państwa federalnego = Attempts of the soviet federal state revival Jacek Zieliński s. 317-352
Edukacja etyczna młodego pokolenia w budowaniu demokratycznego społeczeństwa w dobie globalizacji : Dietricha von Hildebranda recepty na odpowiedzialność Jacek Zieliński s. 383-393
Mit społeczeństwa heterogenicznego inne spojrzenie na heterogeniczność albo mit o niej Jacek Zieliński s. 461-469