Znaleziono 3 artykuły

Dana Šramkova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Financial Law towards Challenges of the 21st century in the view of the EU and WCO Dana Šramková s. 165-172
Sankcje we współczesnym czeskim i polskim prawie podatkowym Damian Czudek Janusz Orłowski Dana Šramkova s. 223-237
Europeizacja prawa finansowego na przykładzie prawa celnego i walutowego David Sehnálek Dana Šramkova s. 295-301