Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Studia Ełckie
2007, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Wojciech Guzewicz s. 5-6
W obronie edukacji liberalnej ("Liberal Education") - na kanwie rozważań Allana Blooma Imelda Chłodna s. 7-16
Teoria aktu i możności w funkcji ogólnego kryterium oceny poprawności dyskursu metafizycznego Tomasz Duma s. 17-33
Czy istnieje prawo naturalne? Adriana Kurasz s. 35-51
Filozoficzne i światopoglądowe implikacje kryzysu ekologicznego Antoni Skowroński s. 53-66
Sens wiary religijnej w świetle realizmu filozoficznego Paweł Tarasiewicz s. 67-78
Proces sądowy ks. bpa Ignacego Wysoczańskiego w 1958 r. Krzysztof Bielawny s. 79-91
Biskup Wilhelm Pluta (1910-1986) - pasterz Kościoła gorzowskiego Mariusz Kołodziej s. 93-108
La place de l’évêque de Rome dans la communion des Églises durant les premiers voyages des papes de Rome à Constantinople au VIe siècle Jacek Wojda s. 109-125
Wspomnienia o księdzu Stanisławie Maciątku, proboszczu w Wiżajnach, spisane przez ks. Kazimierza Hamerszmita Wojciech Guzewicz s. 127-134
Listy pasterskie biskupów sejneńskich na Wielki Post i Adwent Witold Jemielity s. 135-163
"Timesharing" w prawie europejskim Jerzy Akińcza s. 165-181
Zasady legislacji podatkowej Rafał Dowgier s. 183-193
Opodatkowanie nieodpłatnego przyrostu majątku osób prawnych Kościoła katolickiego w Polsce Bogumił Pahl s. 195-219
Decyzja określająca wysokość zwrotu podatku spadkobiercy - problemy praktyczne Mariusz Popławski s. 221-230
Niektóre etyczne aspekty dotyczące godności aktu seksualnego Stanisław Biały s. 231-246
Istota i znaczenie modlitwy w świetle nauczania ks. Aleksandra Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 247-267
Kościół rzymskokatolicki i ewangelicko-luterański w 40-tym roku dialogu ekumenicznego Jerzy Fidura s. 269-276
Nowy model duszpasterstwa pierwszokomunijnego oparty o założenia rytuału : "Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych" Marek Janowski s. 277-289
Jezus Panem natury - analiza egzegetyczna Mk 4,35-41 Andrzej Jaśko s. 291-311
Nehmen wir die Seminaristen wahr? Wojciech Kalinowski s. 313-321
Duszpasterstwo turystyczne na terenie diecezji ełckiej Maciej Ostrowski s. 323-339
Stan obecny i działalność Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku Ewa Folejewska s. 341-349
Bibliografia Ełckich Studiów Teologicznych : tomy 1-6 (2000-2006) Wojciech Guzewicz s. 351-362
Sylwetki wielkich Polaków : Jacek Woroniecki OP Paweł Tarasiewicz s. 363-368
Sympozjum naukowe o św. Brunonie, Ełk, 25 maja 2007 r. : program Sympozjum. s. 369
Europa czasów św. Brunona : (uwarunkowania społeczno-polityczne) Andrzej Zdanowski s. 371-382
Chrystianizacja Europy Środkowej Wojciech Guzewicz s. 383-404
Świętego Brunona życie i działalność Władysław Markowski s. 405-416
Kulturowy wymiar życia i misji św. Brunona : zabytki i piśmiennictwo Maciej Abrosiewicz s. 417-438
Bericht über das Wissenschaftliche Symposium: der Hl. Bruno von Querfurt. Ełk, den 25.05.2007. Wojciech Guzewicz s. 439-441
"Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu", Vol. 1, 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz s. 443-445
"Wychowanie w dobie ponowoczesności", Marek Dziewiecki, Kielce 2002 : [recenzja] Adriana Kurasz Marek Dziewiecki (aut. dzieła rec.) s. 446-451
"Habemus Papam. Von Johannes Paul II. zu Benedikt XVI", Andreas Englisch, München 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Andreas Englisch (aut. dzieła rec.) s. 452-453
"Ocalić od zapomnienia : Parafia Rożyńsk Wielki", Wojciech Guzewicz, Ełk-Rożyńsk Wielki 2006 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 454-455
"Ruch katolicko-społeczny na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie XX-lecia międzywojennego", Wojciech Guzewicz, Ełk 2006 : [recenzja] Jan Walkusz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 456-461
"Unser Glaube hat ein Gesicht - Jesus Christus. Homilien vom Jahreskreis B", Wojciech Guzewicz, Lohr-Rothenfels-Bergrothenfels-Ełk 2004 : [recenzja] Jerzy Fidura Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 462-463
"Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia", Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński, Szczecinek 2007 : [recenzja] Imelda Chłodna Czesław Jaroszyński (aut. dzieła rec.) Piotr Jaroszyński (aut. dzieła rec.) s. 464
"Science in culture", Piotr Jaroszyński, Amsterdam-New York 2007 : [recenzja] Imelda Chłodna Piotr Jaroszyński (aut. dzieła rec.) s. 465-467
"<Wrogo ustosunkowany do naszego państwa>. Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych", Bogdan Stanaszek, Sandomierz 2006 : [recenzja Wojciech Guzewicz Bogdan Stanaszek (aut. dzieła rec.) s. 468-469
"Quaestio disputata de natione et statu civili = O narodzie i państwie", Jacek Woroniecki, tł. R. Maliszewski, Lublin 2004 : [recenzja] Paweł Tarasiewicz R. Maliszewski (aut. dzieła rec.) Jacek Woroniecki (aut. dzieła rec.) s. 470-472