Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Akińcza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hazard : samoistna przesłanka ubezwłasnowolnienia Jerzy Akińcza s. 46-57
Dopuszczalność zastępstwa podmiotowego w postępowaniu o ustalenie ojcowstwa Jerzy Akińcza s. 103-110
"Timesharing" w prawie europejskim Jerzy Akińcza s. 165-181
Polityka jurysdykcyjna Unii Europejskiej : Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Jerzy Akińcza s. 231-241