Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia Ełckie
2014, Tom 16, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka konwencjonalizmu społecznego na przykładzie filozofii społecznej T. Hobbesa i J. Locke'a Witold Landowski s. 9-26
Wybrane aspekty podstaw funkcjonowania polskiej administracji samorządowej Marcin Radziłowicz s. 27-42
Status lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w świetle polskiego prawa konstytucyjnego (1946-1955) Bogdan Sekściński s. 43-65
Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełniania pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy : 100 § 2 pkt 4 k.p. Krystyna Ziółkowska s. 67-77
Bł. Marianna Biernacka wzorem dla wolontariuszy Caritas Dariusz Kruczyński s. 79-94
Religijność młodzieży zaangażowanej w wolontariat szkolnych kół Caritas w diecezji ełckiej w świetle badań empirycznych Ryszard Sawicki s. 95-118
Powinności moralne w kontekście wolontariatu Caritas Zbigniew Sobolewski s. 119-138
Sprawozdanie redaktora naczelnego „Studiów Ełckich" z działalności czasopisma w latach 2012-2013 Paweł Tarasiewicz s. 139-146