Znaleziono 16 artykułów

Antoni Skowroński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realizacja Naprawczego Programu Ochrony Powietrza w strefie "aglomeracja warszawska" Alicja Jawor Antoni Skowroński s. 29-44
Filozoficzne i światopoglądowe implikacje kryzysu ekologicznego Antoni Skowroński s. 53-66
Propozycja zrównoważonego rozwoju w myśli naukowej profesora Stefana Kozłowskiego Antoni Skowroński s. 67-78
Filozoficzna refleksja na temat obecności człowieka w środowisku przyrodniczym Antoni Skowroński s. 79-96
Uwagi na temat "wartości chrześcijańskich" w etyce środowiskowej Antoni Skowroński s. 79-89
System prawno-administracyjny, modele i sposoby prowadzenia gospodarki odpadami w gminach : ogólne wiadomości Antoni Skowroński s. 143-155
Sprawozdanie z konferencji "Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w problematyce filozoficznej i teologicznej", ATK, 22.X.1998 Jacek W. Czartoszewski Antoni Skowroński s. 214-219
Panorama cywilizacji zrównoważonego rozwoju Antoni Skowroński s. 243-257
Wydarzenia i ludzie początków prawnej ochrony przyrody w Polsce Antoni Skowroński s. 355-368
"Natura i człowiek w ekologii humanistycznej", Stanisław Zięba, Lublin 1998 : [recenzja] Antoni Skowroński Stanisław Zięba (aut. dzieła rec.) s. 423-425
Prośrodowiskowe kształtowanie terenów zieleni : propozycje dla dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Antoni Skowroński Justyna Staroszczyk s. 433-446
"Chrześcijańskie podstawy ekologii", Adam L. Szafrański, Lublin 1993 : [recenzja] Antoni Skowroński Adam L. Szafrański (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"Humanizm ekologiczny", vol. 1, "Jakiej filozofii potrzebuje ekologia : ochrona przyrody a ochrona człowieka", red. L. Pawłowski, S. Zięba, Lublin 1992; "Humanizm ekologiczny", vol. 2, "Kryzys idei postępu : wymiar ekologiczny", red. S. Kyć, Lublin 1993 : [recenzja] Antoni Skowroński S. Kyć (aut. dzieła rec.) L. Pawłowski (aut. dzieła rec.) S. Zięba (aut. dzieła rec.) s. 438-442
Utrzymanie dynamicznej równowagi ekosystemów Ziemi : (przyrodnicze i antropogeniczne mechanizmy) Antoni Skowroński s. 487-500
Sprawozdanie z IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Gliwice-Katowice-Wisła 17-21 września 2012 r. Antoni Skowroński s. 557-562
Idea zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce ekologicznej Antoni Skowroński s. 653-665