Znaleziono 4 artykuły

Dariusz Brozio

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Istota i znaczenie modlitwy w świetle nauczania ks. Aleksandra Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 247-267
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w świetle kazań ks. Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 311-320
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i świętych w kazaniach ks. Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 321-337
Apostolstwo - jedną z form realizacji życia chrześcijańskiego w Kościele w nauczaniu ks. Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 403-415