Znaleziono 22 artykuły

Piotr Jaroszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O autorytet nauczyciela Piotr Jaroszyński s. 5-17
Zachodnia demokracja : szanse i zagrożenia Piotr Jaroszyński s. 5-16
Kultura i cywilizacja : od Cycerona do Konecznego Piotr Jaroszyński s. 13-29
Paradoks brzydoty Piotr Jaroszyński s. 25-45
Kalokagathia Piotr Jaroszyński s. 31-42
Wokół nowożytnej koncepcji nauki Piotr Jaroszyński s. 91-101
Meandry neoplatonizmu Piotr Jaroszyński s. 97-107
KUL w czasach PRL-u – kartka z historii Piotr Jaroszyński s. 99-112
Cywilizacja łacińska wobec naporu emanatyzmu Piotr Jaroszyński s. 101-115
Globalizm a reforma edukacji w Polsce Piotr Jaroszyński s. 105-113
Rozumieć człowieka Piotr Jaroszyński s. 111-128
Przezwyciężyć ontologię Piotr Jaroszyński s. 125-139
Od SOPHIA do PHILOSOPHIA Piotr Jaroszyński s. 145-157
Demokracja : refleksja z punktu widzenia estetyki Sixto J. Castro Piotr Jaroszyński (tłum.) s. 161-176
Prawo narodów do własnej kultury Piotr Jaroszyński s. 171-180
Polityczny fundamentalizm Piotr Jaroszyński s. 177-183
Etyka i współczesne społeczeństwo Piotr Jaroszyński s. 191-195
Poeci metafizyczni? Piotr Jaroszyński s. 195-201
Od "philosophia" do "tà meta tà physiká" Piotr Jaroszyński s. 209-225
    Zacytuj
  • Udostępnij
Po co nam niepodległe państwo? Piotr Jaroszyński s. 267-271
"Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia", Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński, Szczecinek 2007 : [recenzja] Imelda Chłodna Czesław Jaroszyński (aut. dzieła rec.) Piotr Jaroszyński (aut. dzieła rec.) s. 464
"Science in culture", Piotr Jaroszyński, Amsterdam-New York 2007 : [recenzja] Imelda Chłodna Piotr Jaroszyński (aut. dzieła rec.) s. 465-467