Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Ełckie
2006, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Wojciech Guzewicz s. 5-6
Język jako podstawowy element cech kultury narodowej Jan Franciszek Nosowicz s. 7-21
"Poetyka fragmentu" w polskiej poezji współczesnej Jerzy Sikora s. 23-39
Teoria aktu i możności a poznanie Boga : Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności Tomasz Duma s. 41-59
Współczesne kontrowersje na temat śmierci mózgowej Tomasz Orłowski s. 61-77
Uwagi na temat "wartości chrześcijańskich" w etyce środowiskowej Antoni Skowroński s. 79-89
Realistyczna krytyka esencjalizmu Paweł Tarasiewicz s. 91-100
100-lecie istnienia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (1906-2006) Jerzy Fidura s. 101-111
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich na terenach północno-wschodniej Polski Wojciech Guzewicz s. 113-122
Parafie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w latach 1919-1939 Witold Jemielity s. 123-151
Książka religijna w czasach reformacji i kontrreformacji w Rzeczypospolitej XVI i XVII w. Dariusz Kuźmina s. 153-161
Czy jest nadal godziwe chrzczenie dzieci, gdy są w niebezpieczeństwie śmierci - nawet wbrew woli rodziców? Stanisław Biały s. 163-178
Specyfikacja milczenia w odnowionej liturgii posoborowej Marek Janowski s. 179-188
Rodzina Jezusa w Ewangelii według świętego Marka Andrzej Jaśko s. 189-204
Wolność (parrhesia) jako ostateczne odbudowanie podobieństwa Bożego w człowieku według św. Grzegorza z Nyssy Stanisław Strękowski s. 205-219
La santificazione in Tertulliano Stanisław Strękowski s. 221-243
Polskie i litewskie związki twórczości muzycznej biskupa A. Baranowskiego zainspirowanej jego religijną wizją świata Daiva Kšanienė s. 245-259
Z życia ełckiej kapituły katedralnej w latach 2002-2006 : (zapis kronikarski) Marian Salamon s. 261-269
Katholische-theologische Wissenschaft in Sowjetlitauen : die Verfolgung des Priesterseminars, legale theologische Fakultät und die Ausbildung der Priester im Untergrund Algimantas Katilius Kestutis Žemaitis s. 271-280
"Gregorio di Nissa. L'esperienza mistica, il simbolismo, il progresso spirituale", G. Ferro Garel, Torino 2004 : [recenzja] Stanisław Strękowski G. Ferro Garel (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Gott, du bist so naher! Homilien vom Jahreskreis A" , Wojciech Guzewicz, Ełk 2006 : [recenzja] Jerzy Fidura Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Gesù e la sua famiglia. Contributo allo studio del discepolato nel contesto della parentela con Gesù nel vangelo di Marco", Andrzej Jaśko, Romae 2002 : [recenzja] Mariusz Rosik Andrzej Jaśko (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Seelsorger in Polen. Polnische Priester auf dem Prüfstein des II. Vatikanischen Konzils", Wojciech Kalinowski, "Episteme", 52, 2006 : [recenzja] Janusz Mariański Wojciech Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 290-295
"Komunizm w Polsce. Zdrada - zbrodnia - zakłamanie - zniewolenie", red. W. Bernacki [et al.], Kraków 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz W. Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Wojciech Kalinowski Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Introduzione a Basilio il Grande", C. Moreschini, Brescia 2005 : [recenzja] Stanisław Strękowski Claudio Moreschini (aut. dzieła rec.) s. 304-306
"Profesor i przyjaciel. Ks. Edmund Przekop (1937-1999)", red. W. Guzewicz, "Episteme", 47, 2005 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Der Geist des frühen Christentums", Robert Louis Wilken, tł. K. Nicolai, Darmstadt 2004 : [recenzja] Wojciech Guzewicz K. Nicolai (aut. dzieła rec.) Robert Louis Wilken (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Miłościwe Lata. Dzieje wielkich jubileuszów chrześcijaństwa", Henryk Damian Wojtyska, Olsztyn 2000 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 312-313