Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Studia Ełckie
2008, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pętelka historii i guzik teraźniejszości" czyli o samotności, lęku i środkowoeuropejskim istnieniu w prozie Andrzeja Stasiuka Anita Frankowiak s. 9-17
Literatura pogranicza wobec wyzwań współczesnego literaturoznawstwa Joanna Szydłowska s. 19-28
Filozofia oświeceniowa i jej wpływ na społeczeństwo amerykańskie Imelda Chłodna s. 29-40
Poznawać czy myśleć - spór o rozumienie poznania filozoficznego w świetle studiów Mieczysława A. Krąpca Tomasz Duma s. 41-62
"Brain life" jako kryterium początku życia ludzkiego Tomasz Orłowski s. 63-77
Filozoficzna refleksja na temat obecności człowieka w środowisku przyrodniczym Antoni Skowroński s. 79-96
Nacjonalizm w świetle filozofii kultury Paweł Tarasiewicz s. 97-111
Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego w duszpasterstwie parafialnym w Nidzicy w latach 1945-1992 Krzysztof Bielawny s. 113-137
Eksterminacja duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej Wojciech Guzewicz s. 139-161
Z dziejów diecezji ełckiej 1992-2007 Wojciech Guzewicz s. 163-191
Korzenie i uwarunkowania reform polskiej edukacji w XX wieku Ryszard Skawiński s. 193-229
Polityka jurysdykcyjna Unii Europejskiej : Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Jerzy Akińcza s. 231-241
Prawne aspekty papieru wartościowego : wybrane zagadnienia Mariola Lemonnier s. 243-254
Obowiązek opublikowania sprostowania a wolność prasy Jacek Janusz Mrozek s. 255-271
Uznanie administracyjne w niemieckiej nauce prawa podatkowego Janusz Orłowski s. 273-284
Opodatkowanie nieruchomości zajętych przez kościelne organizacje pożytku publicznego Bogumił Pahl s. 285-298
Pozycja organów podatkowych w postępowaniu podatkowym i kontrolnym - wybrane problemy Krzysztof Teszner s. 299-309
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w świetle kazań ks. Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 311-320
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i świętych w kazaniach ks. Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 321-337
Niektóre aspekty nauczania religii w szkole, czyli między ewangelizacją a katechizacją Witold Gromadzki s. 339-379
Obraz Boga w doktrynie Świadków Jehowy Jacek Uchan s. 381-402
Apostolstwo - jedną z form realizacji życia chrześcijańskiego w Kościele w nauczaniu ks. Kazimierza Hamerszmita Dariusz Brozio s. 403-415
Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w. Curtis L. Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 417-427
Rola i miejsce człowieka w ustroju państwowym w świetle katolickiej nauki społecznej okresu międzywojennego Jacek Janusz Mrozek s. 429-439
W kręgu ideologii edukacyjnych Ryszard Skawiński s. 441-455
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Kościół rzymsko-katolicki na Warmii i Mazurach po 1945 r.", Pisz, 13 czerwca 2007 r. Wojciech Guzewicz s. 457-460
Sprawozdanie z obchodów 15-lecia erygowania Diecezji Ełckiej oraz powołania do życia Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, Ełk, 6 października 2007 r. Wojciech Kalinowski s. 461-467
Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Sympozjum Filozoficznego z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu" : Lublin, 16 kwietnia 2008 r. Paweł Tarasiewicz s. 468-470
Sprawozdanie z sympozjum naukowego o św. Brunonie, Ełk, 25 maja 2007 r. Wojciech Guzewicz s. 471-473
"Zamek prokuratorski w Ełku. Przyczynek do dziejów miasta i regionu", Jarosław Baciński, Ełk 2008 : [recenzja] Marcin Radziłowicz Jarosław Baciński (aut. dzieła rec.) s. 475-479
"Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne", Włodzimierz Broński, Lublin 2007 : [recenzja] Dariusz Lipiec Włodzimierz Broński (aut. dzieła rec.) s. 480-483
"Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005", red. S. Bober, S. Budyn, Lublin-Hannover 2006 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Stanisław Budyn (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej", Wojciech Guzewicz, Lublin 2003 : [recenzja] Jacek Mrozek Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 486-487
"Kościoły i parafie ziemi ełckiej", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 488-490
"Śladami św. Brunona z Kwerfurtu", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Vitalijus Kodis Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 491-493
"Śladami św. Brunona z Kwerfurtu", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Tomasz Lewoc Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Wojenne losy duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944)", Wojciech Guzewicz, Ełk 2008 : [recenzja] Karol Żukowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 496-499
"Pustelnik w Kościele rzymskokatolickim", Ojciec Pustelnik, Prawdziska 2005 : [recenzja] Wojciech Guzewicz s. 500-502
"Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. Wojciech Guzewicz, "Episteme", 72, 2007 : [recenzja] Antoni Jucewicz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 503-505