Znaleziono 17 artykułów

Dariusz Lipiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apostolat rodziny chrześcijańskiej w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) Dariusz Lipiec s. 113-131
Zasady współpracy duchowieństwa i laikatu w Kościele Dariusz Lipiec s. 135-153
Trudności we współpracy duchowieństwa i laikatu Dariusz Lipiec s. 207-224
"Katholizität im Kommen : katholische Identität und gegenwärtige Veränderungsprozesse", red. Claude Ozankom, Regensburg 2011 : [recenzja] Dariusz Lipiec Claude Ozankom (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury w świetle nauczania Jana Pawła II Dariusz Lipiec s. 239-270
Pastoralna posługa dziekana Dariusz Lipiec s. 248-259
"Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II", Zbigniew Zarembski, Toruń 2013 : [recenzja] Dariusz Lipiec Zbigniew Zarembski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
Duszpasterstwo niewidomych w diecezji Dariusz Lipiec s. 377-390
"Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych", red. R. Buchta, K. Sosna, Katowice 2007: [recenzja] Dariusz Lipiec Roman Buchta (aut. dzieła rec.) Krzysztof Sosna (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Sanktuarium Maryjne w nauczaniu Jana Pawła II", Wiesław Taraska, Sandomierz 2008 : [recenzja] Dariusz Lipiec Wiesław Taraska (aut. dzieła rec.) s. 409-412
Marketing w Parafii Dariusz Lipiec s. 427-440
"Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse", red. Michael Böhnke, Thomas Schüller, Regensburg, 2011 : [recenzja] Dariusz Lipiec Michael Böhnke (aut. dzieła rec.) Thomas Schüller (aut. dzieła rec.) s. 445-448
Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie". Kraków, Uni-wersytet Papieski Jana Pawła II 23-24 października 2013 r. Dariusz Lipiec s. 459-462
"Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne", Włodzimierz Broński, Lublin 2007 : [recenzja] Dariusz Lipiec Włodzimierz Broński (aut. dzieła rec.) s. 480-483
Sprawozdanie z sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II Dariusz Lipiec s. 626-628
"Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych", Grzegorz Pyźlak, Lublin 2007 : [recenzja] Dariusz Lipiec Grzegorz Pyźlak (aut. dzieła rec.) s. 635-638
"Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła", Bogusław Drożdż, Legnica 2009 : [recenzja] Dariusz Lipiec Bogusław Drożdż (aut. dzieła rec.) s. 648-651